Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 20

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord, 15 februari 2022

Twee nieuwe gemeenten toegetreden tot het Schone Lucht Akkoord

Gemeente Utrechtse Heuvelrug is vanaf 31 januari 2022 deelnemer aan het Schone Lucht Akkoord. Gemeente Woudenberg is per 7 februari toegetreden.

Maak het uitvoeringsplan niet alleen

Op 1 maart 2022 moeten gemeenten en provincies de decentrale uitvoeringsplannen inleveren of updaten. Waar loop je als gemeenteambtenaar tegenaan bij het opstellen van zo’n plan? Helpt het format van het ministerie? Corien Heezen en Fokkemijn Verwers van gemeente Amersfoort lichten toe hoe het bij hun gemeente verliep.

Industrie- en landbouwprojecten gevraagd voor nieuwe SpUk

De eerste specifieke uitkering (SpUk) voor het Schone Lucht Akkoord is in 2021 goed gebruikt. Projecten voor schoner verkeer en mobiliteit waren goed vertegenwoordigd. Meer plannen om de luchtvervuiling vanuit landbouw en industrie te verminderen zijn welkom. Daniël Mourad, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, licht de resultaten toe en vertelt over de nieuwe specifieke uitkering. Gemeenten en provincies kunnen vanaf 1 april 2022 weer projecten indienen.

6 lessen uit Den Haag van de pilot mobiele werktuigen

Gemeente Den Haag meldde zich bij de start van het Schone Lucht Akkoord voor de pilot emissiearme mobiele werktuigen. Drie projecten met schone werktuigen in twee jaar was het plan. Waar dit bij het eerste project nog bij de aanbesteding misliep, werkte Den Haag bij het derde project al met een standaardbestek.

Benelux-kopgroep luchtkwaliteit en conferentie voor gezamenlijk luchtbeleid

Je kunt je nu aanmelden voor de Benelux Conferentie Air / Health op 23 maart. Op de agenda onder meer: de formulering Benelux-standpunt voor nieuwe Europese regelgeving luchtkwaliteit. Met de conferentie werken Benelux-lidstaten aan een gezamenlijke inzet voor Europees luchtkwaliteitsbeleid. Nederland is initiatiefnemer om met de lidstaten op te trekken en zo met meer vaart en elan luchtbeleid in Europe te agenderen. Luchtvervuiling trekt zich immers niets aan van grenzen en een Europese aanpak is nodig om de luchtkwaliteit vergaand te verbeteren.

Eerste tussentijdse doorrekening Schone Lucht Akkoord in maart gereed

Het RIVM, RWS en het ingenieursbureau TAUW werken momenteel hard aan de eerste doorrekening van de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord en een kleine vijftig plannen van gemeentes en provincies. TAUW berekent de uitstootreductie van stikstofoxide en fijnstof van alle voorgestelde maatregelen. RIVM vertaalt de emissiereducties naar de consequenties voor de gezondheid in 2030.  Zo kan de eerste balans opgemaakt worden van de effecten van de maateregelen en in hoeverre het doel van 50 % gezondheidswinst  (tov 2016 van binnenlandse bronnen) in 2030 in beeld is.

In maart zal de eerste tussenrapportage van het Schone Lucht Akkoord, als alles op schema blijft lopen, naar de Tweede Kamer gestuurd worden.

Agenda