Nieuwsbrief 26

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord

25 augustus 2022

SpUK SLA nog open tot 1 oktober

Nieuwe aanvragen voor de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord kunnen nog steeds worden aangevraagd. SpUK SLA biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord al ondertekenden, kunnen hiervan gebruik maken. Dit jaar zit er 10 miljoen euro in de subsidiepot.

Diemen 100ste deelnemer Schone Lucht Akkoord

De gemeente Diemen heeft zich aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Daarmee is het aantal van 100 SLA-deelnemers bereikt. Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg roept andere gemeenten op om het voorbeeld van zijn en andere SLA-gemeenten te volgen: 'We gaan met concrete maatregelen de komende periode de luchtkwaliteit substantieel verbeteren'.

Het is overigens niet de eerste keer dat we dit aantal behalen, maar door gemeentelijke herindelingen was de hoeveelheid ondertekenaars onder het magische getal gekropen. Inmiddels zijn er al 101 deelnemers, want Venlo heeft zich ook aangemeld.

Besloten (en beveiligde) samenwerkruimte voor SLA-deelnemers

Alle provincies en gemeenten die deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord kunnen een speciale online SLA-samenwerkruimte gebruiken. Dit is een besloten en beveiligde site, waarin u kennis, informatie en producten met elkaar kunt delen en andere SLA-deelnemers kunt ontmoeten. De informatie in deze samenwerkruimte is te gebruiken voor én door alle deelnemers.

Aanscherping emissie-eisen in Besluit activiteiten leefomgeving gepubliceerd

De luchtemissie-eisen voor een aantal stoffen worden aangepast bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op 22 augustus 2022 is deze aanpassing gepubliceerd in het Staatsblad. Dit besluit is voor een belangrijk deel een resultaat van een aantal maatregelen voor de industrie in het SLA.

Oplegnotitie BBT-conclusies Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen

Op de website Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) staat een nieuwe oplegnotitie. Het gaat om de notitie bij de BBT-conclusies Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen, inclusief de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen (BREF STS).

Zogenaamde oplegnotities ondersteunen vergunningverleners bij het bepalen van de best beschikbare technieken (BBT) voor grotere industriële bedrijven. Ze helpen bij het vaststellen van emissiegrenswaarden in vergunningen voor schadelijke industriële emissies.

Agenda

Reserveer alvast 3 november in uw agenda voor de bijeenkomst voor alle deelnemers van het Schone Lucht Akkoord. Nog geen datum bekend, maar ook dit najaar:

  • Kennisbijeenkomst synergie stikstofbeleid en Schone Lucht Akkoord schone binnenvaart, walstroom en zero emissie binnenhaven
  • Bijeenkomst Houtstook

Er staan ook een aantal andere interessante bijeenkomsten op de agenda.