Nieuwsbrief 29

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord

1 december 2022

Terugblik deelnemersbijeenkomst op 3 november 2022

Foto1

Veel belangstelling van gemeentes die nog niet zijn aangesloten. Een snelle update over de laatste ontwikkelingen, onder meer rond de luchtnormen van de EU en over houtstook. En gesprekken over de (on)mogelijkheden van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat passeerde tijdens de digitale brede informatiebijeenkomst van het Schone Lucht Akkoord (SLA) op donderdag 3 november 2022. We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst met een groot aantal sprekers én deelnemers – op de piek waren we met meer dan 250 aanwezigen.

Uitvoering van Schone Lucht Akkoord op 27%

Dashboard 27%

Jaarlijks rapporteren alle SLA-deelnemers over de voortgang van de uitvoering van maatregelen en pilots. Uit de nieuwste cijfers van het dashboard en de bijbehorende rapportage van Rijkswaterstaat Leefomgeving blijkt dat 27% van de vaste maatregelen in het Schone Lucht Akkoord in uitvoering is.

SpUk-aanvraag: Overijssel wil nieuw waterstofwerkschip bouwen

Werkschip ontwerp

De Provincie Overijssel heeft een SpUk-SLA-subsidie gekregen voor de vervanging van het huidige werkschip De Buffel. Het dieselschip voldoet niet meer. De ambitie van de provincie is om De Buffel te vervangen door een waterstofschip. Daarbij hoort ook een waterstofvulstation.

Versoepeling afstanden tussen wegen en gevoelige bestemmingen

wegverkeer-en-gevoelige-bestemmingen

Het wegverkeer stoot steeds minder luchtvervuiling uit. Daarom stellen onderzoekers van de GGD een versoepeling voor van minimale afstanden tussen verkeerswegen en gevoelige functies. Toch blijft afstand houden nodig.

Terugblik bijeenkomst binnenvaart 7 november 2022

Doel van de bijeenkomst was inzicht te bieden in de relatie tussen schone-luchtmaatregelen en stikstofmaatregelen voor de binnenvaart. Ook werd gesproken over welke maatregelen bijdragen aan zowel gezondheid als stikstofreductie.

Amsterdam bespreekt met bedrijven ambitieuze aanpak mobiele werktuigen

Gemeente Amsterdam wil dat in 2030 alle mobiele werktuigen uitstootvrij zijn. Om dat te realiseren op een manier die haalbaar is voor het bedrijfsleven, startte de gemeente in november een Marktgroep. Op de startbijeenkomst presenteerde de gemeente een conceptroutekaart. De dialoog leverde concrete aandachtspunten op, onder meer: voorkom wildgroei van routekaarten.

Interview over totstandkoming van de Routewijzer houtstook en overlast

BannerRoutewijzerHoutstook

Houtstook door particulieren is een heikel onderwerp. Gemeenten merken dat de aanpak van overlast ingewikkeld is. Maar er is perspectief. Een jurist, handhaver en beleidsmedewerker vertellen over hun kennis en ervaringen die mede geleid hebben tot de Routewijzer houtstook en overlast.

Voorstel nieuwe Euro-7 normen voor voertuigen gepubliceerd

De Europese Commissie heeft op 10 november 2022 een voorstel gepubliceerd voor vermindering van de luchtverontreiniging die wordt veroorzaakt door nieuwe motorvoertuigen die in de EU worden verkocht.

Brummen nieuwe deelnemer Schone Lucht Akkoord

De gemeente Brummen is toegetreden bij het Schone Lucht Akkoord. Zij zijn deelnemer 104.