Nieuwsbrief 36

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 22 juni 2023

Grenzeloos Verbonden: Schone Lucht jaarcongres 7 juni 2023

Afbeelding grote zaal jaarcongres

Tijdens het Schone Lucht jaarcongres 'Grenzeloos Verbonden' gingen ruim 200 professionals die werken aan luchtkwaliteit in gesprek over de voortgang van het Schone Lucht Akkoord en deelden ervaringen, bijvoorbeeld met de aanpak van houtstook en de gecombineerde aanpak van luchtkwaliteit, stikstof en klimaat bij bouwprojecten. In het plenaire gedeelte kwamen staatssecretaris Vivianne Heijnen en wethouder van gemeente Amsterdam Melanie van der Horst aan het woord. Ook waren er inspirerende presentaties van meteorologe Amara Onwuka en de Belgische luchtkwaliteitsexpert Michiel van Peteghem.

Leeuwarden wil schoonste stad van Nederland worden

Oldehove_bijgesneden

Zo’n vier jaar geleden waren ze nog niet zover, maar onlangs tekende de gemeente Leeuwarden toch het Schone Lucht Akkoord. Over het hoe en waarom van deze stap en vooral over wat de Friese hoofdstad aan het SLA denkt te hebben en bij te dragen, spreken we met Evert Stellingwerf. Aan deze GroenLinks-wethouder de eer om de handtekening te zetten. ‘We willen de schoonste en gezondste stad van Nederland worden.’

Geld beschikbaar voor deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord

Wilt u als gemeente aan de slag met een pilotproject of gaat u metingen uitvoeren? Vanuit het Schone Lucht Akkoord is er nog geld beschikbaar in de Specifieke Uitkering.

Maatregel aanpak hooggevoelige groepen: tips voor uitvoering

Met het opvolgen van het advies Bescherming Hooggevoelige Groepen kunnen gemeenten  invulling geven aan de maatregel ‘Algemene Bepaling: aanpak hooggevoelige groepen’ van het Schone Lucht Akkoord. Het gaat om de ontwikkeling van lokaal beleid waarin iedere gemeente eigen keuzes maakt qua ambitieniveau.

Regionale mobiliteitsprogramma's aanjagers duurzame mobiliteit

duurzame mobiliteit bijgesneden

Regionale Mobiliteitsprogramma’s zijn de aanjagers van duurzame mobiliteit met veel initiatieven, van fietssnelwegen tot vuilniswagens op waterstof. Laura van den Berg, trainee bij de provincie Utrecht, noemt meer voorbeelden en vertelt over de trias mobilica, een veelgebruikte indeling van maatregelen die mobiliteit verduurzamen: verminderen (en voorkómen), veranderen en verschonen.

Eerste A0-emissielabel voor binnenvaartschip dat op waterstof vaart

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers reikte eind mei het eerste A0-emissielabel uit aan een binnenvaartschip dat op waterstof vaart. Met het emissielabel kunnen schippers laten zien hoe ze bijdragen aan minder uitstoot en schonere lucht. Er is een convenant waardoor partijen in de binnenvaart gunstigere condities bieden aan schepen met een beter emissielabel.

Ervaringen uit Pilot Stookverbod bij RIVM-stookalert

Schoorsteen Maastricht bijgesneden

In de pilot Stookverbod bij een RIVM-stookalert onderzochten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met zo’n tien gemeenten tussen 2021 en 2023 de mogelijkheden om hout stoken te verbieden bij ongunstige weersomstandigheden, als de rook veel overlast veroorzaakt. Wat zijn de ervaringen uit deze pilot?

Data om te reserveren in je agenda

Regionale bijeenkomsten voor deelnemers van het Schone Lucht Akkoord (uitnodigingen komen via de mail):

  • 11 juli in Zwolle (Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel)
  • 7 september in Weert (Limburg)
  • 11 september in Ede (Gelderland en Utrecht)

Bijeenkomsten voor Noord-Brabant en voor Noord-Holland/Flevoland/Utrecht worden nog gepland in september.

  • 14 september, werkconferentie van de Atlas Leefomgeving
  • 9 oktober, Bijeenkomst voor alle deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord