Nieuwsbrief 40

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 26 oktober 2023

Terugblik SLA-bijeenkomst op 9 oktober

Bijeenkomst 9 oktober_samen aan tafel

Op 9 oktober 2023 vond een deelnemersbijeenkomst plaats in Amersfoort. Daar kwamen meer dan 120 vertegenwoordigers van Schone Lucht Akkoord van gemeenten, provincies en het Rijk samen. Het was een dag met ruimte voor discussie, kennisuitwisseling met collega’s en nieuwe inspiratie, ook voor aspirant-deelnemers. Het belang van het Schone Lucht Akkoord werd opnieuw duidelijk: alleen samen lukt het om 50 procent gezondheidswinst te halen.

Animatie en infographics over het Schone Lucht Akkoord

infographic_doelen_sla_1_bijgesneden

Voor gemeenten zijn sinds deze week beschikbaar: een animatie over het Schone Lucht Akkoord en twee infographics. Een infographic over de SLA-doelen en een over gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Het materiaal is bedoeld voor communicatie met lokaal bestuur of collega's.

Gemeente Utrecht wil Omgevingswet benutten voor schonere mobiele werktuigen

werkverkeer landscape

Privaatrechtelijk ontmoedigt Gemeente Utrecht al vies bouwmaterieel, door gebruik van schonere motoren of elektrisch materieel te stimuleren bij de inkoop van eigen projecten. Landelijk gebeurt dat door meerdere overheden, die op inkoopgebied samen optrekken via het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen dat eind oktober wordt getekend. Maar Utrecht onderzoekt ook een bestuursrechtelijke route. De gemeente bekijkt of gebruik van mobiele werktuigen met motoren tot en met stage IIIb aangepakt kan worden via de Omgevingswet.

Clean Air Forum in Rotterdam: leren van anderen en inspiratie opdoen uit het buitenland

Clean air Forum

Op 23 en 24 november is Rotterdam de gaststad van het vierde Clean Air Forum. Na Parijs, Bratislava en Madrid is de SS Rotterdam in de Maashaven de locatie waar het Clean Air Forum plaatsvindt. We spreken Eduard Dame en Martine Ouwersloot van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het hoe en waarom ervan. En wat SLA-deelnemers eraan kunnen hebben. ‘We werken samen aan een groter doel: de luchtkwaliteit in Europa.’

Ook in 2024 en 2025 geld beschikbaar voor Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

Voor de jaren 2024 en 2025 is jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten en provincies voor het uitvoeren van projecten om de lucht schoner en gezonder te maken. De nieuwe regeling is gepubliceerd en wordt op 1 maart 2024 opengesteld.

Aantal deelauto's stijgt

elektrische auto mediatheek eigenaar ienw_landscape

Goed nieuws: het aantal deelauto's is afgelopen jaar met 23 procent gestegen, van 6.442 in 2022 naar 7.920 voertuigen in 2023. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van CROW-KpVV. Amsterdam en Utrecht lopen nog altijd voorop, zowel wat betreft het absolute aantal deelauto's als het aantal deelauto's gerekend per inwoner. Goede stijger is dit jaar Eindhoven. Dit is goed nieuws voor de luchtkwaliteit en het klimaat. Van deze deelauto's is al bijna de helft elektrisch (48 procent). Dit aandeel is flink gestegen ten opzichte van 2022 (38 procent).

GGD-en in Brabant lanceren omgevingsadvies

Op 2 oktober 2023 lanceerden de GGD’s in Brabant een online portaal met gezondheidskundig advies voor een schonere omgeving rond woningen, bedrijven en maatschappelijke of zorg-organisaties, zoals kinderdagverblijven: GGD Omgevingsadvies. Via onder meer een website adviseert de GGD hoe je standaard rekening kunt houden met verschillende thema's, waaronder luchtkwaliteit. Dit ondersteunt initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwbouw of herinrichting) bij het opstellen van plannen.