Infographic gezondheidseffecten luchtvervuiling

Infographic Gezondheidseffecten Luchtvervuiling
Infographic Gezondheidseffecten van Luchtvervuiling (september 2023)

Luchtvervuiling heeft negatieve effecten op de gezondheid. Vier belangrijke effecten zijn:

  1. Het ontstaan en de verergering van longziektes zoals longkanker en COPD
  2. Het ontstaan en de verergering van hart- en vaatziekten zoals hartklachten of een hoge bloeddruk
  3. Een laag geboortegewicht en vroeggeboorte
  4. Het ontstaan van astma bij kinderen

De gevolgen van luchtvervuiling zijn groot. In 2016 leefden inwoners van Nederland gemiddeld 8 maanden korter en waren er 11.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar als gevolg van luchtvervuiling.

De ziektelast van luchtvervuiling kan worden vergeleken met andere oorzaken van ziektelast. De ziektelast is het verlies van gezondheid door ziekte of vroegtijdig overlijden. Luchtvervuiling veroorzaakt 4% van de ziektelast in Nederland. Bij roken gaat dit om 9%, bij overgewicht om 4%, bij weinig bewegen om 2% en bij alcohol om 1,5%.

Het effect van luchtverontreiniging hangt samen met de afmeting van verschillende fijnstofdeeltjes. Hoe kleiner de deeltjes, hoe verder ze in het lichaam doordringen. Als het deeltje groter is dan 10 micrometer wordt het afgevangen in de keel of neus. Deeltjes tussen 10 micrometer en 2,5 micrometer bereiken de bovenste luchtwegen. Fijnstofdeeltjes van 2,5 micrometer tot 0,1 micrometer dringen deels (20%) door in de longblaasjes. De kleinste deeltjes, van minder van 0,1 micrometer, blijven achter in de longen en kunnen doordringen tot de bloedbaan.