Themagroepen en Pilots

Centraal in de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA) staan de themagroepen. De themagroepen sluiten aan op de bijdrage van binnenlandse bronnen van luchtverontreiniging.

Bijdragen van de binnenlandse bronnen

In de infographic is de bijdrage van de grootste  binnenlandse bronnen weergegeven.

Themagroepen

Hierin werken deelnemende partijen per thema aan de uitvoering van afspraken, de uitvoering van pilots en de ontwikkeling van effectieve maatregelen en manieren van aanpak om de lucht gezonder te maken. De kennis en ervaringen worden actief gedeeld met andere deelnemers in het SLA via bijeenkomsten voor alle deelnemers, via de nieuwsbrief en via de samenwerkingsruimte op de website.

De maatregelen in het SLA sluiten waar mogelijk aan bij lopende initiatieven. In alle sectoren starten overheden in samenspraak met bedrijven en burgers initiatieven en acties voor schonere lucht.

In het SLA zijn 10 themagroepen geformeerd. Het gaat daarbij om de volgende thema's:

Pilots

In de eerste uitvoeringsagenda staan 6 pilots beschreven. In deze pilots experimenteren deelnemers met vernieuwende en vergaande maatregelen om de luchtverontreiniging aan te pakken. Deze pilots gaan over:

In de uitvoeringsagenda 2024-2030 zijn extra pilots toegevoegd waarvoor een Specifieke Uitkering kan worden aangevraagd.