Mobiele werktuigen

Mobiele werktuigen zoals bouwmachines, veegwagens, aggregaten en landbouwwerktuigen, dragen ondanks hun beperkte aantal voor 11% bij aan de negatieve gezondheidseffecten van binnenlandse bronnen. Streefdoel uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) is om de negatieve gezondheidseffecten van luchtemissies (NO2 en fijnstof ) van mobiele werktuigen in 2030 met minimaal 75% te hebben verminderd ten opzichte van 2016. Voor bouwmaterieel wordt hierbij uitgegaan van de doelen uit het Klimaatakkoord, waaronder het streven naar emissieloze bouwlogistiek en de inzet van emissieloze mobiele werktuigen in de stad. Daarbij is de afspraak gemaakt om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair te werken.

Samenwerkruimte

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

Overzicht maatregelen voor mobiele werktuigen in de uitvoeringsagenda.

Routekaart schoon en emissieloos bouwen

Helpt de bouwsector verder op weg naar schoon en emissieloos bouwen in 2030.

Leidraad MVOI

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) in het Schone Lucht Akkoord.

Agenda laadinfrastructuur

Beleidsagenda waarin ook producten worden ontwikkeld voor de bouwplaats.

Subsidieregeling SSEB

Voor aanschaf en voor innovatieve ideeën om emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren.

Sessies emissieloos bouwen Platform WOW

Terugblik op 3 sessies over emissieloos bouwen. Wat levert het op in de praktijk? Het financiële plaatje. Slimmer inkopen en aanbesteden.