Financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van mobiele werktuigen

Mobiele werktuigen zoals bouwmachines, veegwagens, aggregaten en landbouwwerktuigen dragen ondanks hun beperkte aantal voor 11% bij aan de negatieve gezondheidseffecten van binnenlandse emissiebronnen. In het Schone Lucht Akkoord werken partijen samen om zo snel mogelijk de inzet van mobiele werktuigen zonder roetfilter en met een hoge stikstofdioxide-emissie te beëindigen en om de transitie naar emissieloze mobiele werktuigen naar 2030 te versnellen.

Zo wordt de uitstoot van fijnstof, roet en stikstofdioxide gereduceerd en dat heeft een gunstig effect op gezondheid en de leefomgeving van omwonenden. Overheden en bedrijven kunnen hiervoor gebruik maken van verschillende financieringsmogelijkheden. Hieronder staat een overzicht.

Overige mogelijkheden

Er zijn mogelijk ook lokale, regionale of provinciale regelingen die ondersteuning bieden voor projecten voor ontwikkeling, aanschaf, ombouw of inzet van schone en emissieloze mobiele werktuigen.

Sommige banken ondersteunen de transitie naar schoon en emissieloos bouwen door de financieringsmogelijkheden voor emissieloos bouwmaterieel te verruimen om zo de aanschaf te stimuleren. Een voorbeeld is ING Lease.