Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Dit gebeurt met verschillende instrumenten:

  • R&D-samenwerkingsprojecten: Voor samenwerkende mkb'ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of te vernieuwen.
  • R&D-samenwerkingsprojecten AI: Voor een mkb'er die met andere mkb'ers samenwerkt om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of te vernieuwen, en wil bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiële Intelligentie (AI).
  • Haalbaarheidsprojecten: Voor een haalbaarheidsproject om de technische en economische risico's van een voorgenomen innovatie in kaart te brengen.
  • Kennisvouchers: Voor een mkb'er met een kennisvraag over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden, kan de mkb-er gebruik maken van het voucher.
  • TKI-Netwerkactiviteiten: Voor een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) die kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb'ers wil bevorderen met netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties.
  • TKI-Innovatiemakelaars: Voor een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) die mkb'ers advies wil geven over innovatie van producten, processen of diensten, en technologische bijstand of diensten voor het overdragen van technologie verleent.

Wie kan aanvragen?

MKB

Budget

Er is landelijk budget en regionaal budget, aan te vragen bij respectievelijk RVO en regionale loketten. Het budget voor 2024 is nog niet bekend.

Hoogte bijdrage

Afhankelijk van het instrument

Indientermijnen

Gesloten voor 2023, nog niet bekend voor 2024.

Voorwaarden

Afhankelijk van het instrument

Voorbeeldproject

Met ondersteuning van MIT is (drijvend) bouwmaterieel ontwikkeld (ZE-graafmachine op een ponton bv).

Meer informatie

Meer informatie over de MIT leest u op de website van het rvo.