Milieulijst MIA en Vamil

Op de Milieulijst staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die een onderneming gebruikt in de bedrijfsvoering, niet om te verkopen. Het bedrijf heeft ze nodig om producten te maken of diensten te verlenen.

Door aanmelding van het bedrijfsmiddel na aanschaf krijgt het bedrijf een milieu-investeringsaftrek (MIA) van de belasting en/of mag gebruik worden gemaakt van Vamil (willekeurige afschrijving van milieu-investeringen).

Wie kan aanvragen

Bedrijven

Budget

Voor MIA is in 2023 een budget van € 192 miljoen beschikbaar. Het budget voor 2024 is nog niet bekend.

Hoogte bijdrage

Het belastingvoordeel is afhankelijk van het bedrijfsmiddel en kan netto oplopen tot ruim 14% van de investering. Per bedrijfsmiddel kan het percentage MIA-voordeel (0%, 27%, 35%, 45%) en de Vamil (0%, 75%) verschillen. Dit is zichtbaar in de code voor het bedrijfsmiddel. Er kan sprake zijn van een grensbedrag waarvoor het voordeel geldt.

Het MIA-percentage wordt toegepast op het percentage winstbelasting dat de onderneming betaalt (via vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting). De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin dat het bedrijf het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst.

Indientermijnen

Een melding voor MIA\Vamil moet binnen drie maanden gebeuren na het aangaan van een verplichting voor het kopen van het bedrijfsmiddel.

Voorwaarden

Het bedrijfsmiddel moet op de milieulijst zijn opgenomen, en voldoen aan de gestelde eisen. De lijst wordt jaarlijks herzien. Iedereen kan voorstellen voor aanvullingen indienen. Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen met een:

  • middelvoorschrift. Deze hebben een exacte technische omschrijving van het doel, het middel en de werking. Alleen als het bedrijfsmiddel hier precies aan voldoet wordt belastingvoordeel verkregen.
  • doelvoorschrift. Dan staat in de lijst alleen de milieuprestatie (het doel) aangegeven. Dit geeft ruimte voor investeringen in innovatie of in het verduurzamen van een productieproces.

Voorbeeldproject

Op de lijst van 2023 staan diverse codes voor mobiele werktuigen, zoals de dual-fuel waterstoflandbouwtractor (B 3422), het waterstof aangedreven mobiel werktuig (G 3424), de elektrische werktuigendrager (G 3425) en de elektrische en waterstof truckmixer (G 3117).

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van RVO.