Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is er voor de aanschaf van en de ombouw naar emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvoertuigen door bouwbedrijven. Ook de ombouw van bouwwerktuigen en bouwvaartuigen naar emissie-arm wordt ondersteund. Vernieuwende ideeën die emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur verbeteren, kunnen subsidie krijgen vanuit het spoor SSEB-Innovatie.

Wie kan aanvragen

Aanschaf- en ombouwsubsidies zijn alleen voor bedrijven in de bouwsector. Aan innovatieprojecten kunnen ook andere organisaties deelnemen.

Budget

€ 360 miljoen in de jaren 2022-2030. Geen vaste verdeling over de jaren. Het budget voor het volgende jaar wordt telkens in de Staatscourant gepubliceerd. Voor 2024 is het nog niet bekend.

Hoogte bijdrage

De aanschafsubsidie bedraagt een percentage van de meerkosten van de emissieloze bouwmachine. Het percentage verschilt tussen grootbedrijf en mkb. Voor lichte machines met batterijen worden de meerkosten berekend met een formule waarin vermogen en batterijcapaciteit van de machine moet worden ingevuld.

Voor andere machines wordt het verschil genomen met een vergelijkbare machine op diesel als referentie. Het maximum subsidiebedrag per machine is € 300.000. Een aanvrager kan ten hoogste € 1 miljoen per jaar subsidie ontvangen. In de hoogte van het subsidiepercentage wordt rekening gehouden met MIA-voordeel.

Indientermijnen

In 2024 opent de regeling in maart en staat tot einde jaar open voor aanvragen.

Voorwaarden

Aanschaf- en ombouwsubsidie is alleen beschikbaar voor mobiele werktuigen die op de machinelijst staan. Deze lijst wordt jaarlijks herzien. Aanvragers moeten actief zijn in de bouwsector, aantoonbaar met SBI-code. Gesubsidieerde machines moeten ten minste 4 jaar in Nederland blijven. Voor andere voorwaarden zie de website van het  RVO.

Voorbeeldproject

In 2022 zijn aanvragen voor aanschaf of ombouw van materieel van circa 850 stuks gehonoreerd, waaronder voor de aanschaf van bijna 650 mobiele werktuigen en voor retrofit van bijna 85 mobiele werktuigen. De meeste interesse ging uit naar aanschaf van elektrische bouwmachines met batterijen, zoals graafmachines, shovels en mobiele batterijpakketten voor stroomvoorziening.

In 2023 zijn aanvragen gedaan voor bijna 1.500 stuks. In SSEB-Innovatie 2022 is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een groot laadplein voor bouwmachines en vrachtwagens ondersteund, en de inzet van een graafmachine op waterstof gedemonstreerd.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van RVO.