Aanbestedingen door rijksdiensten

Om steeds meer schone en emissieloze bouwprojecten te krijgen, is het belangrijk dat de rijksdiensten Rijkswaterstaat, ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf hierop aansturen in hun aanbestedingen.

De Rijksdiensten gaan deelnemen aan het ambitieuze niveau van het convenant SEB. Dit zal leiden tot meer richtinggevende projecten volgens een nieuwe verdergaande standaard van emissiearm en circulair aanbesteden, waardoor innovaties worden opgeschaald.

De gewenste situatie is dat rijksdiensten in 2030 standaard hun bouwprojecten (Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U)) schoon en emissieloos laten uitvoeren, inclusief de logistiek die nodig is voor de projecten.

Wie kan aanvragen?

Rijkswaterstaat, ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf krijgen budget vanuit de stikstofgelden om hogere kosten die ontstaan door de toepassing van de emissie-eisen uit de routekaart SEB bij aanbesteding op het ambitieuze niveau te kunnen dekken. Hoofdaannemers van projecten waarbij deze extra middelen worden ingezet moeten onderaannemers hierover informeren.

Budget

€ 275 mln. naar de aanbestedende Rijksdiensten.

Voorbeeldproject

In de bijlage van Handreiking Aanbesteden zero-emissie bouwmaterieel van Buyer group zero emissie bouwmaterieel (ZEB) staan diverse voorbeelden van duurzame aanbestedingen van bouwprojecten van rijksdiensten en decentrale overheden.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website aanpakstikstof.nl