Regeling laadinfrastructuur

Met middelen van het klimaatpakket van 2023 wordt een subsidieregeling opgezet om laadinfrastructuur te bevorderen voor de logistieke sector, bussen, bestelauto’s, personenauto’s bij bedrijven, doelgroepenvervoer en PM mobiele (tijdelijke) laadinfrastructuur.

Doel van de laatste categorie subsidie is om bedrijven financiële ondersteuning te bieden bij de realisatie van mobiele, tijdelijke laadinfra voor elektrische voertuigen en mobiele werktuigen op of bij bouwlocaties, evenementen en andere locaties waar tijdelijke (tussen)oplossingen nodig zijn.

Wie kan aanvragen?

Bedrijven

Budget

Nog te bepalen

Hoogte bijdrage

nog te bepalen

Indientermijnen

nog te bepalen

Voorwaarden

nog te bepalen