Overzichtstabel financieringsmogelijkheden

Onderstaande overzichtstabel geeft kort aan welke financieringsmogelijkheden er zijn.

Overzicht financieringsmogelijkheden

Scope

Aanvragers

Aanschaf

Ombouw

Innovatie / pilots

Aanbe-steding

Status

SpUk SLA

Alle MW

Gemeenten, provincies

nvt nvt V V

Voortzetting in 2024

SSEB

Bouw

Bedrijven, soms anderen

V V V nvt

Voortzetting in 2024

Milieulijst

Alle MW

Bedrijven

V nvt nvt nvt

Voortzetting in 2024

SpUk SEB

Bouw

Gemeenten, provincies, waterschappen

nvt nvt nvt V

Start in 2024

Laadinfra

Alle MW

Bedrijven

V nvt nvt nvt

Start in 2024

Rijksdiensten

Bouw

Rijksdiensten

nvt nvt nvt V

KOP SEB

Bouw

Bedrijven, onderzoeksinst.

nvt nvt V nvt

MIT

Alle MW

Bedrijven (mkb)

nvt nvt V nvt

Voortzetting in 2024

Innovatie-financiering

Alle MW

Bedrijven

nvt nvt

V (R&D)

nvt

Voortzetting in 2024

Europese programma’s

Alle MW

Alle organisaties

nvt nvt V

V (CEF)

Doorlopend