Binnenvaart en havens

De binnenvaart draagt gemiddeld 6% bij aan de negatieve gezondheidseffecten van luchtvervuiling uit binnenlandse bronnen. Rondom vaarwegen kan deze bijdrage aanzienlijk hoger zijn. In het Schone Lucht Akkoord (SLA) is daarom een streven gedefinieerd om een reductie van de emissies van verontreinigende stoffen van de binnenvaart van ten minste 35% in 2035 ten opzichte van 2015 te realiseren.

Voor binnenvaart en havens wordt ingezet op de omvorming van de binnenvaart naar een schone logistieke sector, toepassing van walstroom en schonere motoren en brandstoffen. Een belangrijk deel van de verbetering van de luchtkwaliteit wordt gerealiseerd door de activiteiten binnen de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

Binnenvaart bijgesneden

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

Overzicht maatregelen voor binnenvaart en havens in de uitvoeringsagenda.

Kennisdocumenten

Informatie over walstroom, financiële ondersteuning en stimuleringsmogelijkheden, aanbesteding en launching customer, regelgeving en veiligheid, emissiereductie technologieën.

Duurzaam baggeren

Voor inkoop en opdrachtgeven (MVOI) is een Buyer Group opgericht. De sector heeft zich verenigd in een zero emission dredging hub.

Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens

De Green Deal richt zich op verduurzaming en terugdringing van de emissies van zeevaart, binnenvaart en havens.

Subsidie Elektrificatie Binnenvaartschepen

Met de Tijdelijke Subsidieregeling Elektrificatie Binnenvaartschepen is een bedrag van 15,1 miljoen euro beschikbaar voor bouw en ombouw van binnenvaartschepen.