Monitoring

Monitoring van de voortgang van maatregelen en de pilots van luchtemissies en gezondheidseffecten is belangrijk om te evalueren. Liggen de deelnemende partijen op koers liggen om de doelen te halen? Of is herijking van de aanpak nodig of wenselijk?

Jaarlijks rapporteren alle SLA-deelnemers over de voortgang van de uitvoering van maatregelen en pilots. Het ministerie van IenW heeft in 2020 een format laten ontwikkelen voor de uitvoeringsplannen van gemeenten en provincies. Dit format dient tegelijk om jaarlijks de voortgang te rapporteren.

Monitoring bijgesneden

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

Overzicht maatregelen voor monitoring in de uitvoeringsagenda.

Uitvoeringsplan

In een uitvoeringsplan geeft de SLA-deelnemer aan hoe zij uitvoering geven aan de SLA-maatregelen. Deadline voor het aanleveren van een uitvoeringsplan is 1 maart 2024. De handleiding en het format voor het invullen van het uitvoeringsplan kunt u hieronder downloaden.

Dashboard

Voortgang van uitvoering SLA-maatregelen.