Monitoring

MonitoringMonitoring van de voortgang van maatregelen en de pilots van luchtemissies en gezondheidseffecten is belangrijk om te evalueren. Liggen de deelnemende partijen op koers liggen om de doelen te halen? Of is herijking van de aanpak nodig of wenselijk?

Jaarlijks rapporteren alle SLA-deelnemers over de voortgang van de uitvoering van maatregelen en pilots. Het ministerie van IenW heeft in 2020 een format laten ontwikkelen voor de uitvoeringsplannen van gemeenten en provincies. Dit format dient tegelijk om jaarlijks de voortgang te rapporteren.

Samenwerkruimte

Nieuws