Infographic doelen van het SLA

Download de infographic over de doelen van het Schone Lucht Akkoord (jpg, 182 kB).

Infographic Doelen SLA september 2023
Doelen van het Schone Lucht Akkoord (september 2023)

Het Schone Lucht Akkoord is gericht op de verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. Het doel is om 50% gezondheidswinst te behalen in 2030 ten opzichte van 2016. Dit zorgt ervoor dat in 2030 Nederlanders gemiddeld langer gezond blijven. Er zijn dan minder mensen mensen die last krijgen van longziektes, hartaandoeningen en vaataandoeningen. Daarnaast verlengt de verbetering van de luchtkwaliteit de levensduur met gemiddeld 4 maanden.

De stoffen die het Schone Lucht Akkoord aanpakt om deze doelen te behalen zijn fijnstof (PM10 en PM25), ammoniak (NH3) stikstofoxiden (NOx). Om de concentratie van deze stoffen in de lucht te verminderen worden bronmaatregelen genomen. De bronnen die worden aangepakt zijn: mobiliteit, houtstook, industrie, landbouw, mobiele werktuigen en binnenvaart en havens. De maatregelen worden genomen door gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Samen werken we aan gezondere lucht.