Nieuwsbrief 43

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 25 januari 2023

Gemeente Gouda schiet cofinanciering SpUk voor

foto 1 elektrische voertuig stadhuis Gouda_nieuwsbrief

Gemeente Gouda vroeg en kreeg SpUk-geld voor emissieloze vuilniswagens en veegwagens die reinigingsbedrijf Cyclus N.V. gaat kopen. Dit bedrijf zamelt voor twaalf gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht het afval in en laat dit verwerken. Lekker hands-on, vuilniswagens kopen met SpUk-financiering. Maar hoe gaat dat met zo’n grote groep gemeenten? Gouda begon maar vast.

Nieuwe ronde SpUk Schone Lucht Akkoord opent 1 maart

De 4e tranche van Specifieke Uitkering voor het Schone Lucht Akkoord is open van 1 maart 2024 om 09.00 uur tot 27 september 2024 17.00 uur. Het budget voor 2024 is  € 5 miljoen. Deze subsidie is alleen toegankelijk voor gemeenten en provincies die deelnemer zijn van het Schone Lucht Akkoord.

GGD’en schudden gemeenten wakker

Voorkant GGD rapport Den Haag_nieuwsbrief

GGD Haaglanden en GGD Gelderland-Midden brachten recent een rapport uit over luchtkwaliteit en gezondheid. Het helpt als GGD’en de luchtkwaliteit aan de kaak stellen. ‘We kunnen in elk geval veel misvattingen wegnemen’, zegen drie adviseurs milieu en gezondheid van de GGD’en. En GGD’en kunnen de weg wijzen naar een combinatie van subsidiemogelijkheden.

Provincie Zeeland werkt al met scherper vergunnen voor industrie

Terneuzen haven

Eén van de vaste maatregelen binnen het thema industrie in het Schone Lucht Akkoord, is het 'scherp vergunnen'. Bij de vergunningverlening aan industriële bedrijven wordt gevraagd technieken toe te passen waarbij emissies op zijn laagst zijn. Provincie Zeeland is een van de provincies die dit al in het beleid heeft opgenomen. Wim Hage vertelt over het hoe en wat.

Terugblik webinar decentrale uitvoeringsplannen 2024

De webinar op 8 januari 2024 over decentrale uitvoeringsplannen werd goed bezocht. Deelnemers deden actief mee, stelden vragen en kwamen meer te weten over het invullen van de uitvoeringsplannen dat voor 1 maart 2024 moet gebeuren.

Bijeenkomst 'Op weg naar een emissievrije haven'

Kennissessie Emissievrije haven december 2023

Op 12 december 2023 organiseerde de Themagroep Schone Binnenvaart en Havens van het Schone Lucht Akkoord de bijeenkomst 'Op weg naar emissieloze binnenhavens'. Beleidsadviseurs en projectmanagers van provincies, gemeenten en het Rijk kwamen samen in de Stadschouwburg in Utrecht. De aanwezigheid van andere stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van havenbedrijven en andere marktpartijen, benadrukte de hoge prioriteit die aan dit onderwerp wordt gegeven.

Het doel van de bijeenkomst was om inzicht te bieden in initiatieven en oplossingen die bijdragen aan gezondheidswinst door maatregelen voor schone lucht te implementeren in binnenhavens. De kennisbijeenkomst ging in op zero-emissiepilots, aanbestedingen en nieuwe technieken en onderwerpen als regelgeving en vergunningstrajecten, stimuleringsmaatregelen en financiële ondersteuning kwamen aan bod.

Terugblik SLA-participatiedag 2023

Deelnemers SLA participatiedag op het RIVM_versie nieuwsbrief

Op woensdag 29 november 2023 kwamen ruim 100 mensen naar de participatiedag van het Schone Lucht Akkoord. Daar sprak een gezelschap van burgerwetenschappers, medewerkers van overheden, bedrijven en kennisinstituten met elkaar over de stand van zaken op het gebied van citizen science en luchtkwaliteit in Nederland. Het ging vooral over de vraag hoe citizensciencemetingen een rol kunnen gaan spelen in het maken van beleid.