Nieuwsbrief 44

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 28 februari 2024

Gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht, nieuw stuurgroeplid

Gedeputeerde van provincie Utrecht Huib van Essen is na recente portefeuillewisselingen de opvolger van Rob van Muilekom in de stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord. De stuurgroep speelt wat hem betreft een belangrijke rol in checken welke maatregelen effectief zijn. ‘We moeten het Rijk scherp houden.'

Voorlopig akkoord over aanscherpen Europese Richtlijn Luchtkwaliteit

Kaarten luchtkwaliteit Nederland 2021

De EU-lidstaten in de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement, hebben een voorlopig akkoord bereikt voor de Richtlijn Luchtkwaliteit. Deze richtlijn moet  nog formeel worden aangenomen, voordat hij van kracht is. Lidstaten hebben dan twee jaar om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.

Afbeelding: luchtkwaliteit in Nederland in 2021

Noord-Brabant publiceert resultaten uit pilot regionale samenwerking

Provincie Noord-Brabant heeft de documenten gepubliceerd die de pilot ‘Regionale samenwerking Schone Lucht - Deelname Brabantse gemeenten aan het Schone Lucht Akkoord' tot nu toe heeft opgeleverd. Van een overzicht van leerpunten tot routekaarten voor regionale samenwerking.

Kennisoverdracht belangrijke reden voor tekenen SLA door Capelle aan den IJssel

Het college van B&W van de gemeente Capelle aan den IJssel besloot eind 2023 het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. De gemeente staat in de top-5 van dichtstbevolkte gemeenten in Nederland en de bevolking groeit nog. Wethouder Sjoerd Geissler schetst wat de gemeente al doet aan gezondere lucht en waarom ze nu wél het SLA ondertekent en eerder niet.

Agenda

Webinar Omgevingswet en Schone Lucht Akkoord

Op 28 maart 2024 organiseren we een webinar over het Schone Lucht Akkoord en de Omgevingswet.

Webinar Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord 2024

Op donderdag 29 februari is de webinar Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord. Daarin wordt uitgelegd hoe u de uitkering kunt aanvragen. Alle SLA deelnemers zijn welkom.

Deelnemersbijeenkomsten Schone Lucht Akkoord in 2024

Er zijn dit jaar 2 deelnemersbijeenkomsten gepland. Meer informatie over aanmelden en programma volgt later.

  • 5 juni van 12:00 tot 17:30 (met lunch en borrel) in Het Oude Magazijn, Amersfoort
  • 23 oktober van 12:00 tot 17:30 (met lunch en borrel) in Villa Jongerius, Utrecht

Het Schone Lucht jaarcongres willen we in januari 2025 organiseren.