Nieuwsbrief 48

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 27 juni 2024

Kamerbrief met voortgangsmeting en uitvoeringsagenda

Op 27 juni is de brief over de voortgang van het Schone Lucht Akkoord en de aangescherpte EU- luchtkwaliteitsrichtlijn naar de Tweede Kamer gestuurd. Meegestuurd zijn de geactualiseerde SLA-uitvoeringsagenda 2024 - 2030 en een verkennende studie naar extra maatregelen.
Het RIVM heeft de tweede voortgangsmeting uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de gezamenlijke inspanningen ertoe leiden dat we goed op koers zijn. Het streefdoel van het Schone Lucht Akkoord om 50% gezondheidswinst in 2030 te halen is in zicht. Met de kanttekening dat de maatregelen ook echt worden uitgevoerd.

Extra spuk-geld voor inruilregeling brom- en snorfietsen

Scooter Mediatheek

Er is 7 miljoen euro extra gereserveerd voor de specifieke uitkering (spuk) van het Schone Lucht Akkoord, voor 2024 en 2025 samen. Dit geld is bedoeld om vervuilende brom- en snorfietsen van mensen met een smalle beurs snel te vervangen door elektrische. Dankzij deze uitbreiding van het spuk-budget kunnen gemeenten meer subsidie aanvragen. Ze hoeven bovendien zelf maar een derde van het bedrag bij te dragen. Kleine gemeenten kunnen aanspraak maken op extra geld om een regeling op te zetten. Het gaat om een pilot, dus vooraf de emissieverlaging aantonen is niet nodig. De regeling gaat 15 juli in.

Tilburg koppelt walstroom aan energietransitie bedrijventerrein Loven

Knipsel Tilburg kade walstroom

Rond de binnenvaarthaven op het industrieterrein Loven wil gemeente Tilburg walstroom integreren in de energievoorziening van het industrieterrein. 'We willen uitzoeken hoe we hiermee de energietransitie bij de bedrijven kunnen versnellen.'

Aansluiten bij SLA logisch vervolg voor gemeente Hilversum

Hilversum BART HELLER_versie nieuwsbrief

'Aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord is geen startpunt, maar een logisch vervolg op waar we al mee begonnen zijn', zegt Bart Heller, wethouder Klimaat en Energie van de gemeente Hilversum. De gemeente zette dit voorjaar een handtekening onder het akkoord.

Terugblik deelnemersbijeenkomst 5 juni 2024

Knipsel SLA deelnemersbijeenkomst 5 juni

Circa 120 mensen woonden op 5 juni de deelnemersbijeenkomst bij van het Schone Lucht Akkoord in Amersfoort. Die begon met de actuele stand van zaken van het SLA: 88 decentrale uitvoeringsplannen zijn ingeleverd, het RIVM heeft de voortgang van de maatregelen gemonitord en er is een nieuwe algemene uitvoeringsagenda. Groene huisarts Margarita Vossen voegde een dosis praktijk toe: 'Luchtvervuiling raakt de minst sterken in de samenleving het hardst.' In 6 parallelsessies kwamen 6 actuele onderwerpen aan bod.

Sturen op houtstook in het omgevingsplan

Knipsel houtstook voorbeeldregels

Hoe kunnen gemeenten de nadelige gevolgen van houtstook beperken via het omgevingsplan? Laat je inspireren door de voorbeeldregels die hierover zijn opgesteld. Gemeenten kunnen deze regels opnemen in hun omgevingsplan.

Vreugdevuren en paasvuren: vergunning in plaats van ontheffing

Sinds 1 januari 2024 is voor vreugdevuren en paasvuren de procedure gewijzigd, om toestemming te krijgen voor het verbranden van afvalstoffen. Voor zo’n vuur waarin snoeiafval, pallets of kerstbomen worden verbrand, geldt nu een vergunningplicht in plaats van een ontheffing.

Pilot monitoringsplicht

In september 2024 start Fileradar een pilot om de verplichte monitoring van luchtkwaliteit te verbeteren. Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten kunnen zich hiervoor aanmelden. Vragen? Mail Chris van Hinsbergen: chris@fileradar.nl. Ben jij enthousiast over geavanceerde automatisering? En wil je meedenken over hoe automatisering de werkdruk kan verlagen en tegelijk de kwaliteit van de monitoring kan verhogen?

Nieuwe deelnemers: Someren, Lingewaard, Hardinxveld-Giessendam en Eemnes

De Brabantse gemeente Someren is per 5 juni toegetreden tot het Schone Lucht Akkoord. De gemeente Hardinxveld-Giessendam in Zuid-Holland sloot op 10 juni aan. Op 18 juni gevolgd door de gemeente Lingewaard, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. En ook Eemnes is deze maand toegetreden. Het aantal deelnemende gemeentes en provincies komt daarmee samen met het Rijk op een totaal van 123.

Vakantiestop

In juli is er geen nieuwsbrief. Het eerstvolgende nummer vind je eind augustus weer in je mailbox. Fijne zomer!