Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 19,
21 januari 2022

Vivianne Heijnen nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

vivianne-heijnen-2

Namens alle betrokkenen van het Schone Lucht Akkoord willen wij de nieuwe staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijen, van harte welkom heten. Vivianne Heijnen zal zich als voorzitter en trekker van de SLA-stuurgroep samen met bestuurders van lokale overheden inzetten om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren.

Uiterlijk 1 maart decentrale uitvoeringsplannen inleveren

Hoe gaan gemeentes, provincies en het Rijk de afspraken in het Schone Lucht Akkoord uitvoeren? De deelnemers aan het SLA moeten hun uitvoeringsplan uiterlijk 1 maart 2022 inleveren of updaten. Het format hiervoor is te vinden op de samenwerkruimte van het Schone Lucht Akkoord.

Vlaardingen 100e deelnemer Schone Lucht Akkoord

Bart Bikkers - Fotograaf Angelique van Woerkom

Gemeente Vlaardingen tekende eind 2021 als 100e deelnemer het Schone Lucht Akkoord. ‘Wie werkt aan een fijne stad om te wonen, kan niet om het belang van schone lucht heen’, zegt de Vlaardingse wethouder Bart Bikkers.

Informatie voor nieuwe gemeenteraad en college

Twee pagina’s met alle essentiële informatie over het belang van schone lucht voor de gezondheid en over het Schone Lucht Akkoord. Dat stuurde de stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord onlangs naar alle gemeenten. Het is de informatie die projectleider van het SLA Karin Blaauw toezegde tijdens  de SLA-bijeenkomst van 2 december 2021. Hiermee kunnen de nieuwe gemeenteraad en het college na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 snel geïnformeerd worden.

Slim samenwerken aan schone lucht in Amsterdam

FotoMobWerktuigenVerkeersborden2

In Amsterdam zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid om de lucht schoner te krijgen. Projectleider en beleidsadviseur mobiele werktuigen Vincent Joanknecht vertelt met enthousiasme over verschillende acties in de hoofdstad, zoals de pilots voor mobiele werktuigen. Zijn belangrijkste conclusie: emissieloze bouwplaatsen zijn mogelijk, mits de omslag maar samen wordt aangepakt.

Gemeente Heusden leidt het verkeer om de dorpskernen

Vlijmen

Voor de inwoners van Drunen en Vlijmen gaat 2022 echt wat betekenen voor een schonere lucht. Gemeente Heusden, waar deze dorpen onder vallen, start dit jaar met de aanleg van een randweg rond de twee kernen. Wethouder Mart van der Poel: ‘Schone lucht voor de inwoners is een belangrijke drijfveer.’

Onderzoek geeft input voor lokaal beleid gevoelige bestemmingen

Snelweg naast woonwijk

De GGD adviseert al jarenlang om afstand te houden tussen gevoelige bestemmingen (zoals scholen, kinderdagverblijven) en drukke wegen. Zijn deze minimale afstanden nog actueel nu het verkeer steeds schoner wordt? Welke groepen zijn extra kwetsbaar voor luchtverontreiniging volgens de laatste wetenschappelijke inzichten? En hoe vertaal je dat naar beleid voor gevoelige bestemmingen?

Deze vragen worden beantwoord in het project ‘Wegverkeer en gevoelige bestemmingen’ van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving dat begin 2022 start. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een advies over beleid voor gevoelige functies vanuit het Schone Lucht Akkoord.

Nieuwe SLA-toolkit: jongeren betrekken bij fijnstofonderzoek

Leerlingen buiten met sensor

Hoe geef je als ondertekenaar van het SLA invulling aan het onderdeel ‘participatie en Citizen Science’? Gisteren lanceerde GLOBE Nederland een toolkit, waarmee je als SLA-deelnemer in je eigen provincie of gemeente een fijnstofcampagne met scholieren kunt opzetten. Ook is er sinds deze week nieuw ‘lockdown proof’ lesmateriaal beschikbaar, over de invloed van fijnstof op de gezondheid. Én de resultaten van de scholierenmetingen van de luchtkwaliteit met oudjaar zijn bekend.

Schonere schepen voor waterbus tussen Rotterdam en Drechtsteden

Nieuwe waterbus

Nieuwe, schonere dieselschepen onderhouden sinds januari de waterbusverbindingen tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Marcel Scheerders, provincie Zuid-Holland: ‘Schonere dieselschepen en hybride schepen zijn een tussenfase op weg naar zero-emissie.’

Agenda