Nieuwsbrief 30

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord

20 december 2022

Webinar invullen uitvoeringsplannen

Uiterlijk 1 maart 2023 moeten de decentrale uitvoeringsplannen voor het Schone Lucht Akkoord worden ingeleverd. Meer informatie over het hoe en waarom? Volg dan de webinar voor het invullen van de uitvoeringsplannen op 12 januari van 9:00-10:30 uur.

Hengelo SLA-kartrekker in Twente

F35 - fietsen in Hengelo

In april 2021 zette Hengelo een handtekening onder het Schone Lucht Akkoord. Als enige gemeente in Twente, tot nu toe. Als het aan Claudio Bruggink (wethouder Hengelo namens D66) ligt, gaat dat snel veranderen. ‘Eigenlijk is overal in Twente, op een paar kleine vlekjes na, de lucht niet schoon genoeg volgens de WHO-normen.’

Provincie Zuid-Holland benut regionale samenwerkingsverbanden

Uit het dashboard van het Schone Lucht Akkoord blijkt dat veel maatregelen uit het decentraal uitvoeringsplan van provincie Zuid-Holland al een heel eind in uitvoering zijn. De provincie heeft voor de uitvoering van schoneluchtbeleid de omgevingsdiensten centraal gezet.

Gemeente Meierijstad biedt gratis ophaalservice na verbod op snoeihoutverbranding

Smalle foto snoeihoutservice Meierijstad

Snoeihout verbranden was in gemeente Meierijstad altijd toegestaan in het buitengebied in maart en november. Dat zijn maanden waarin veel wordt gesnoeid. Aan die ontheffing op de Wet Milieubeheer is vanaf dit najaar een eind gekomen. Maar de gemeente biedt een alternatief: de gemeentelijke groenvoorziening haalt het snoeihout gratis op.

Handig hulpmiddel om schone lucht in mobiliteitsprogramma's te integreren

Hoe zorg je dat maatregelen voor schone lucht een goede plek krijgen in het Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP) van jouw gemeente of jouw regio? De themagroep mobiliteit van het Schone Lucht Akkoord ontwikkelde hiervoor een handreiking. Die helpt gemeenten en provincies op een praktische manier invulling te geven aan maatregel 3 voor het thema mobiliteit in het Schone Lucht Akkoord.

Participatie binnen het SLA en de beste sensoren voor burgermeetnetten

Hoe zet je een participatieproces op een goede manier in elkaar? Wat zijn op dit moment de beste sensoren waarmee burgers de luchtkwaliteit kunnen meten? En hoe kun je die data het best analyseren?

Deze vragen komen aan bod tijdens de bijeenkomst van de themagroep participatie op 2 februari, 15.00-17.00 uur. Medewerkers van deelnemende overheden aan het Schone Lucht Akkoord zijn hier van harte welkom.