Nieuwsbrief 33

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord, 29 maart 2023

Tot 25 april reageren op Nationaal Programma Emissieplafonds

Nederland actualiseert het Nationaal Programma Emissieplafonds luchtverontreinigende stoffen (NEC-programma). Sinds 15 maart ligt het geactualiseerde NEC-programma ter inzage. Je kunt hierop tot en met dinsdag 25 april 2023 reageren. Ingediende reacties worden verwerkt in het definitieve NEC-programma. En er volgt een Nota van beantwoording.

Terneuzen zoekt partners om luchtkwaliteit te verbeteren

Terneuzen haven

De Zeeuws-Vlaamse gemeente Terneuzen is de eerste in Zeeland die het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend. De gemeente ligt in de oksel van twee drukke vaarroutes, met zware industrie binnen de gemeentegrenzen. ‘We zoeken nauwere samenwerking met partijen die ons kunnen helpen aan gezondere lucht. De luchtkwaliteit voldoet hier weliswaar aan de Europese normen, toch zien we met enige regelmaat een flinke overschrijding op de daggemiddelden. Dat baart ons zorgen’, zegt wethouder Laszlo van de Voorde (PvdA).

Limburg brengt gezondheidsimpact in kaart

Limburg A2_bijgesneden

De Limburgse buitenlucht inademen, is vergelijkbaar met het meeroken van 4 tot 5 sigaretten per dag. Dat blijkt uit onderzoek door de Limburgse GGD’en. In opdracht van de provincie Limburg berekenden zij met de GGD-rekentool de impact van de luchtkwaliteit op de gezondheid. 1 op de 7 longkankergevallen in Limburg is toe te schrijven aan luchtverontreiniging. ‘Dit onderzoek maakt inzichtelijk dat luchtvervuiling niet draait om concentraties van stoffen, maar om ‘echte’ Limburgers, waarvan de gezondheid wordt aangetast door blootstelling aan die stoffen.’

Maak de jongerenparticipatietool tot een succes

mijnmening-nl

De Jongerenmilieuraad (JMR) heeft een jongerenparticipatietool gelanceerd om jongeren mee te laten denken over het Nationaal Milieu Programma. De JMR werkte hiervoor samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wil je meehelpen om de tool tot een succes te maken? Deel de link naar de tool 'Mijn Milieu Mening' met  jongere collega’s, je kinderen of andere jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 29 jaar. De jongerenparticipatietool is een interactieve enquête, die jongeren op een toegankelijke manier informatie geeft en hun mening vraagt over verschillende milieuvraagstukken.

Nieuwe themagroep Kennisagenda Schone Lucht Akkoord

Op 16 maart vond de startbijeenkomst plaats van de themagroep Kennisagenda SLA. 19 enthousiaste en betrokkene mensen namen deel aan dit digitaal overleg. Naast beleidsmakers en collega’s van de uitvoering zijn diverse kennisinstellingen aangesloten. Het doel van de themagroep is om de kennisagenda gezamenlijk verder uit te werken.

Nadat de kennisvragen vorig jaar zijn geformuleerd, gaat de themagroep met de volgende stap aan de slag. Per vraag kijkt de themagroep welke kennis beschikbaar is en welke kennis nog ontbreekt. Ook gaat de themagroep zich buigen over de prioriteiten. Als bepaalde kennis ontbreekt, welke vragen zijn het meest dringend om uit te zoeken?

Onderzoek TNO kampvuur en gezondheid kinderen

vuurkorf

Scholen, bso’s en de scouting maken allemaal wel eens een (kamp)vuurtje met kinderen, om hen te leren omgaan met vuur en als avontuurlijke en gezellige activiteit. Maar wat is het effect van houtstook in de buitenlucht (met name kampvuren) op de gezondheid van kinderen? In 2022 heeft gemeente Den Haag hiernaar onderzoek laten doen door TNO.

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2021-2023 aangepast

In de uitvoeringsagenda 2021-2023 zijn in de bijlage enkele pilots voor houtstook toegevoegd waarvoor door overheden SpUk-subsidie kan worden aangevraagd.

Sluit je aan bij LinkedIn-groep om snel ideeën te delen

Heb je vragen of ideeën en wil je die snel delen met andere deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat? Meld je dan aan bij de LinkedIn-groep voor het Schone Lucht Akkoord.

Met het Schone Lucht Akkoord (SLA) werkt de rijksoverheid samen met deelnemende provincies en gemeenten aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland in 2030. Behalve in de LinkedIn-groep kun je natuurlijk ook informatie delen in de samenwerkruimte van het Schone Lucht Akkoord (inlog nodig).

Agenda

Jaarcongres Schone Lucht Akkoord 2023 in Amsterdam

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Amsterdam heten je van harte welkom bij het Schone Lucht Jaarcongres 2023. Reserveer 7 juni 2023 alvast in je agenda. Het congres wordt gehouden in het schitterende Eye- filmmuseum. En je bent van harte welkom!

Bijeenkomst bescherming hooggevoelige groepen

Hoe voorkom je extra blootstelling aan luchtverontreiniging van kwetsbare groepen? In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken dat gemeenten hiervoor lokaal beleid voor gevoelige functies opstellen. Hoe doe je dat precies? Wat zijn suggesties van gemeenten die al ervaring hebben met dergelijk beleid? Daarover gaan we in gesprek op 11 mei.

Overleggen themagroepen in de samenwerkruimte van het Schone Lucht Akkoord