Nieuwsbrief 35

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord 25 mei 2023

Uitstootvrij over het IJ naar Eye!

IJveer_61_bijgesneden

Wie op 7 juni 2023 over het IJ naar het SLA Jaarcongres in filmmuseum Eye komt, stapt op een pont van het GVB. Nu vaart die nog op diesel. Maar in 2024 zou die veerboot wel eens een duurzame elektrische kunnen zijn. Gemeente Amsterdam gaat namelijk 4 elektrische veerboten inzetten, die volgend jaar 3 dieselponten gaan vervangen. Daarmee is bijna de helft van de hoofdstedelijke veerponten elektrisch.

Leiden benut elektra-aansluitingen voor markt ook als oplaadpunt

Groepsfoto met betrokken partijen oplaadpunten_nieuwsbrief

Leiden nam half mei 2 extra oplaadpunten voor auto’s, bestel-, vracht- en koelwagens of elektrische mobiele werktuigen in gebruik op het Ina Boudier-Bakkerplein. Op de elektra-aansluitingen die op donderdag stroom aan de markt leveren, zijn aansluitingen voor elektrisch opladen gemaakt. Bij de symbolische ingebruikname benadrukte wethouder Ashley North dat deze 2 oplaadpunten het begin zijn van meer oplaadplekken met een dubbelfunctie.

Uitwisseling tips voor beleid gevoelige functies

11 mei plenair nieuwsbrief def

Op 11 mei 2023 gingen ruim 50 deelnemers met elkaar in gesprek over het voorkomen van extra blootstelling aan luchtverontreiniging van groepen die extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging. Denk hier aan wat gemeenten met hun ruimtelijke inrichting kunnen doen. Dit gesprek vond nú plaats, omdat gemeenten dit jaar aan de slag moeten met het Schone Lucht Akkoord advies bescherming hooggevoelige groepen.

Tijdens de bijeenkomst werden praktijkervaringen en tips gedeeld over lokaal beleid voor gevoelige functies zoals scholen, kinderopvang en woningen. Wilt u hier meer over weten of hierover verder praten? Dat kan tijdens het jaarcongres op 7 juni.

Stookverbod in de praktijk

uitsnede schoorsteen zwarte rook

Gemeenten Voorst en Venray hanteren al een stookverbod bij ongunstige weersomstandigheden. Tot boetes komt het nog niet in de praktijk, bewustwording bij stokers is vaak al voldoende. Heidi Neomagus van gemeente Utrecht inventariseerde de werkwijze van een aantal gemeenten die een stookverbod hebben of voorbereiden. Waldo Ogg van gemeente Voorst licht het verbod in zijn gemeente toe.

Amsterdamse aanpak schone mobiele werktuigen

Amsterdam mobiele werktuigen Mitchel Knipscheer en Annemiek Vos (1)_nieuwsbrief

Amsterdam werkt intensief samen als het gaat om de transitie naar schone mobiele werktuigen. Mitchel Knipscheer en Annemiek Vos van de gemeente Amsterdam vertellen over de ambities en doelstellingen - en de voortgang. ‘De ambities van aannemers gaan soms nog verder dan die van ons.’

Webinar SpUk-subsidies houtstook goed bezocht

Op 22 mei bezochten ongeveer 40 deelnemers van gemeenten en omgevingsdiensten de webinar over mogelijkheden voor SpUk-subsidies rondom houtstook. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf een presentatie over de subsidiemogelijkheden voor SLA deelnemers.

Tot vrijdag 29 september 17:00 kunt u nog een SpUk-subsidie aanvragen. Tijdens het jaarcongres op 7 juni kunt u hierover meer informatie krijgen van RVO.

RIVM meet als eerste in Europa structureel ultrafijnstof

Het RIVM gaat in 2023 voor het eerst structureel ultrafijnstof in de lucht meten. Dat is nodig omdat er nog weinig kennis is over ultrafijnstof zelf, de concentraties daarvan en mogelijke gezondheidseffecten.

Agenda

U kunt zich nog aanmelden voor het Schone Lucht jaarcongres. Op 22 juni is de eerste regionale bijeenkomst van het Schone Lucht Akkoord in Den Haag. De medewerkers van de deelnemende gemeenten uit Zuid-Holland en Zeeland hebben een uitnodiging ontvangen.