Nieuwsbrief 41

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 23 november 2023

Ambitie rode draad bij stakeholdersbijeenkomst

Stakeholderbijeenkomst_1

Hoe ambitieus moet je zijn als je streeft naar schonere lucht? Dat bleek de rode draad tijdens de derde stakeholdersbijeenkomst, op 9 november 2023 bij ZZIIN in Den Haag. Zo’n 15 brancheorganisaties, lokale overheidsinstanties en belangenorganisaties bespraken hier samen de voortgang van het Schone Lucht Akkoord.

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondertekend

Ondertekening SEB Convenant_30 okt 2023_versie nieuwsbrief

Op 30 oktober 2023 tekenden 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Verschillende ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en branche- en netwerkorganisaties hebben met het convenant afspraken gemaakt om de bouw schoner, gezonder en stiller te maken. Het convenant draagt bij aan de doelen van het Schone Lucht Akkoord. Een routekaart bij het convenant geeft aan in welk tempo de bouwsector moet zorgen voor bouwmaterieel zonder uitstoot van stikstof, fijnstof en CO2.

Meer afspraken voor zero-emissie mobiliteit

Tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit op 30 oktober 2023 in Utrecht tekenden overheden en bedrijfsleven niet alleen het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Ze zetten hun handtekening ook nog onder drie overeenkomsten voor minder uitstoot van schadelijke stoffen (stikstof, fijnstof en CO2) door voertuigen en werktuigen:

  • Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2
  • Centraal loket ontheffingen zero-emissiezones
  • Afsprakenkader emissieloos touringcarvervoer

Provincies verankeren scherper vergunnen in beleid

ILT havengebied Rotterdam IenW

Hoe gaat het met de uitvoering van de vaste SLA-maatregel 'scherper vergunnen' bij industrie? Uit inventarisatie blijkt dat zeven provincies scherper vergunnen al hebben opgenomen in hun beleid. En vier provincies werken hieraan.

Financieringsmogelijkheden duurzame mobiele werktuigen

graafmachine-e-tec-opladen_versie nieuwsbrief

Het themateam mobiele werktuigen heeft een overzicht gemaakt van verschillende financieringsmogelijkheden voor duurzamere mobiele werktuigen. Een handige lijst om uw collega’s of bedrijven bij aanbestedingen op te wijzen.

In het Schone Lucht Akkoord werken we samen om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat mobiele werktuigen zonder roetfilter of met een hoge stikstofdioxide-emissie niet meer worden ingezet. En om de transitie naar emissieloze mobiele werktuigen te versnellen.

Haarlemmermeer nieuwste deelnemer Schone Lucht Akkoord

Haarlemmermeer_versie nieuwsbrief

Gemeente Haarlemmermeer doet per 1 november mee aan het Schone Lucht Akkoord. Wethouder Mariëtte Sedee-Schuitemaker is verantwoordelijk voor het beleid voor schone en gezonde lucht in deze gemeente, waarin Schiphol ligt. In totaal zijn er nu 112 deelnemers aan het akkoord: het Rijk, 12 provincies en 99 gemeentes.

Webinar regionaal samenwerken voor schonere lucht

4 december organiseren we een webinar over regionale samenwerking. In dit webinar lichten we toe welke stappen provincies, regio’s en gemeenten kunnen nemen om de samenwerking in hun regio te bevorderen. We kijken daarbij naar de aanpak die de provincie Noord-Brabant heeft gekozen.

Webinar invullen uitvoeringsplannen

Uiterlijk 1 maart 2024 moeten de decentrale uitvoeringsplannen voor het Schone Lucht Akkoord worden ingeleverd. Hiervoor is een format en handleiding beschikbaar. Wilt u toch meer informatie over het hoe en waarom? Volg dan de webinar voor het invullen van de uitvoeringsplannen op maandag 8 januari 2024.

Nieuwsbrief Samen Meten verschenen

Nieuwsbrief Samen Meten november