Documenten modelleren houtstook

Een aantal maatregelen voor houtstook richten zich op verminderen van overlast situaties en de mogelijkheid tot handhaving. Er zijn daarover 2 memo's opgesteld op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het eerste memo gaat over de haalbaarheid van een stappenplan zoals beschreven in het kennisdocument houtkachels van de Stichting advisering bestuursrechtspraak (StAB). Dit stappenplan gaat over het beperken van rookgasemissies afkomstig van houtkachels van particulieren. De haalbaarheid van het stappenplan is beoordeeld door RIVM en TNO.

Eén van de aanbevelingen uit het eerste memo gaat over de mogelijkheid om rook afkomstig van houtkachels te modelleren. Daar heeft het RIVM extra studie aan verricht. De uitkomsten daarvan staan in het tweede memo genaamd: Inzet van V-STACKS/NNM voor rekenen aan lokale houtstook.