Denkrichtingen voor houtstookregels in het omgevingsplan

De Routewijzer beschrijft per type regel in het omgevingsplan enkele denkrichtingen. De mate van uitwerking verschilt, en hangt af van de beschikbare kennis en ervaringen bij gemeenten en andere betrokkenen bij het opstellen van deze Routewijzer. U kunt verschillende regels combineren. Uiteindelijk zal een logisch geheel van regels en andere maatregelen zorgen voor minder houtstookemissies en overlast, passend bij de ambities van uw gemeente.

Veel regels zouden efficiënter en effectiever ingevoerd en gecontroleerd kunnen worden met een (al dan niet landelijk) register  van kachels binnen (en buiten) de woningen.

Absoluut stookverbod