Meldingsplicht of informatieplicht

U kunt als gemeente algemene regels voor houtstook koppelen aan een meldingsplicht of informatieplicht, bijvoorbeeld voor nieuw te installeren kachels.

Decentrale overheden kunnen een meldingsplicht of informatieplicht instellen. Als gemeente kunt u zo'n plicht combineren met algemene regels over het stoken van hout in het omgevingsplan.

Aan de melding kunt u criteria koppelen waaraan de melding moet voldoen. Een gesprek/controle wordt dan gekoppeld aan de melding.

Actualisatie en monitoring uitgangsituatie

U hebt mogelijk al een uitgangssituatie van een gebied/woonwijk in kaart gebracht, bijvoorbeeld op basis van luchtfoto’s. Via deze meldingen is de uitgangssituatie dan eenvoudig te actualiseren en te monitoren.