Status en totstandkoming Routewijzer houtstook en overlast

De Routewijzer houtstook en overlast is bedoeld als hulpmiddel om de uitstoot of overlast van particuliere houtstook aan te pakken. Het is geen blauwdruk. De Routewijzer houtstook en overlast is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partijen, waaronder gemeenten en omgevingsdiensten.

Aanleiding en doel routewijzer

In de Kamerbrief van 30 maart 2022 schrijft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat dat er wordt gewerkt aan de actualisatie van het stappenplan ‘Overlast van houtstook’: 'Doel is om een handreiking op te stellen met praktisch toepasbare tips en opties om handhaving bij overlast in de praktijk vorm te kunnen geven. Hierbij wordt gekeken naar zowel de huidige juridische mogelijkheden als de mogelijkheden onder de omgevingswet.'

Houtstook is de grootste bron voor fijnstofuitstoot. De bijdrage aan gezondheidseffecten  is 14%.

Totstandkoming routewijzer

Deze Routewijzer is ontwikkeld in samenwerking met:

  • gemeenten Venray, Arnhem, Den Haag en Helmond
  • omgevingsdiensten Regio Arnhem, Midden West-Brabant, Zuid-Holland Zuid en IJmond
  • GGD-GHOR (werkgroep Luchtkwaliteit)
  • TNO
  • Rijkswaterstaat
  • RIVM
  • ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Daarnaast heeft een consultatieronde plaatsgevonden bij de gemeenten Amsterdam, Maastricht, Haarlem en Utrecht en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente Leeuwarden heeft bijgedragen door haar beoordeling van houtstookoverlast in een concrete situatie te delen.

Status routewijzer

De Routewijzer maakt gebruik van bestaande informatie, inzichten, kennis en ervaringen, en verwijst ook door naar informatie en hulpmiddelen. Deze Routewijzer is geen blauwdruk. Het is een hulpmiddel voor beleidsmedewerkers en toezichthouders van gemeenten en omgevingsdiensten bij de aanpak van de uitstoot of overlast door houtstook van particulieren.

De Routewijzer pretendeert niet volledig te zijn. Deze moet worden gezien als een eerste aanzet, die op een later moment kan worden aangevuld met nieuwe inzichten of ontwikkelingen.

Route afhankelijk van lokale situatie

Sommige overheden zijn al gestart met onderdelen die in deze Routewijzer beschreven staan. Niet alle onderdelen uit deze Routewijzer zullen voor iedere gemeente haalbaar zijn of passen bij de lokale ambities. Lokale ambities kunnen gericht zijn op gezondheid, wonen, duurzaamheid en milieu. De route die een gemeente doorloopt, hangt af van de lokale situatie.

Feedback

Feedback maakt het mogelijk om de Routewijzer te actualiseren en te verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt gemeenten van harte uit om feedback te geven, op basis van opgedane ervaringen. Dit kan door contact op te nemen met Helpdesk Informatiepunt Leefomgeving.

Lees ook: Interview over totstandkoming van de Routewijzer houtstook en overlast. Een jurist, handhaver en beleidsmedewerker vertellen over hun kennis en ervaringen die mede geleid hebben tot de Routewijzer houtstook en overlast.