Nieuwsbrief 25

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord 5 juli 2022

RIVM-onderzoek nieuwe WHO-advieswaarden naar Tweede Kamer

RIVM heeft een onderzoek naar de nieuwe advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gepubliceerd. In een brief aan de Tweede Kamer informeert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de kamer over de resultaten en vervolgstappen.

Drenthe koestert schone lucht

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra

Is het zinvol om mee te doen aan het Schone Lucht Akkoord als de lucht al behoorlijk schoon is? Provincie Drenthe vindt van wel. ‘Wat goed is, daar moet je zuinig op zijn. In principe zou ik naar de nieuwe WHO-normen willen streven’, zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Ook al tekende maar één Drentse gemeente het SLA, dat weerhoudt Drenthe er niet van gezamenlijk aan gezonde lucht te werken.

Subsidiemogelijkheden specifieke uitkering voor VTH

Handig als je SpUk-subsidie voor projecten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wilt aanvragen: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft alle informatie over mogelijkheden van de Specifieke Uitkering voor het Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) op VTH-gebied verzameld. Wees op tijd met uw aanvraag. Het kan nog tot 1 oktober.

Rotterdam kiest voor elektrische mobiele werktuigen

ovonde cat kraan

Gemeente Rotterdam kiest bij inkoop, aanbesteding en vergunningverlening nadrukkelijk voor elektrische mobiele werktuigen. ‘Dat levert meer winst op voor de luchtkwaliteit, geluidhinder en klimaat dan de tussenstap naar een schonere dieselvariant en het is makkelijker te handhaven’, zegt Paul van de Lande, beleidsadviseur milieu bij Gemeente Rotterdam. In het Rotterdamse moederbestek voor bouw en onderhoud is de zero-emissie-eis inmiddels opgenomen voor kleine mobiele werktuigen.

Ook Europese aandacht voor scherper vergunnen industrie

Industriele emissies lang

Op 5 april heeft de Europese Commissie haar voorstel gelanceerd om de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) te herzien. Het kabinet is positief gestemd over de voorgestelde aanscherpingen. Het voorstel sluit mooi aan op de ambitie van het Schone Lucht Akkoord. De aanpassing van de RIE betekent onder meer dat Europa voortaan emissie-eisen in vergunningen wil die zorgen voor zo weinig mogelijk uitstoot (onderkant BREF-range).

Utrechtse handreiking in de maak voor gevoelige en hoogbelaste plekken

Pilot SchoolVent Utrecht

De provincie Utrecht werkt aan een handreiking voor gemeenten, waarmee ze de luchtkwaliteit kunnen verbeteren voor mensen die extra kwetsbaar zijn voor ongezonde lucht, op locaties waar die luchtvervuiling juist extra hoog is. Denk: kinderdagverblijf naast snelweg.

Onderzoek naar de gezondheidseffecten van verschillende soorten fijnstof door TNO

TNO vraagt aandacht voor de gezondheidseffecten van verschillende soorten fijnstof en roept op om in het luchtbeleid explicieter te gaan sturen op het terugdringen van bijvoorbeeld ultrafijnstof en dieselemissies. Binnen het Schone Lucht Akkoord wordt dit opgepakt als onderdeel van de kennisagenda.

Nieuwe foto's bij voorlichtingsmateriaal zomerstook

foto 1

Voor gemeentes is nu extra voorlichtingsmateriaal beschikbaar over stoken in de zomer. Aan het voorlichtingsmateriaal Houtstook 2021/2022 ‘Je ziet het niet, maar het is er wel’ zijn foto’s toegevoegd voor zomerstook. Je kunt het materiaal downloaden op de IPLO-website met het voorlichtingsmateriaal houtstook. Je vindt er ook animaties over barbecueën en buitenvuur.

Kom naar de NEN-InfoMil dag

Op 4 oktober organiseren NEN en InfoMil in Utrecht een netwerkevenement voor luchtkwaliteit. Vooral wie bezig is met vergunningen, toezicht en handhaving kan hier veel van zijn gading vinden. Met sessies over Emissiebeleid, BREF-oplegnotities, sensoren, meetprojecten, meetapparatuur en ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). Regelgeving, normalisatie en de toepassing in de praktijk staan hier centraal.