Nieuwsbrief 31

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord

26 januari 2023

Advies bescherming hooggevoelige groepen: gemeenten nu aan zet

FotoHooggevoeligeGroepen

Hoe zorg je ervoor dat hooggevoelige groepen worden beschermd tegen blootstelling aan luchtverontreiniging? Bijvoorbeeld met beleid voor gevoelige functies, plekken waar hooggevoelige groepen langdurig verblijven. Daarin kunnen minimale adviesafstanden tot bronnen worden vastgelegd. Hiermee moeten SLA-gemeenten aan de slag nu het advies is vastgesteld door de stuurgroep.

Decentrale uitvoeringsplannen inleveren voor 1 maart

De webinar op 12 januari 2023 over decentrale uitvoeringsplannen werd goed bezocht. Deelnemers deden actief mee en kwamen meer te weten over het invullen van de uitvoeringsplannen dat voor 1 maart 2023 moet gebeuren.

Provincie Noord-Brabant biedt gemeenten extra menskracht

Provincie Noord-Brabant gaat Brabantse gemeenten helpen die hobbels ervaren bij het aansluiten of uitvoeren van het Schone Lucht Akkoord. Met hulp van geld uit de specifieke uitkering voor het SLA organiseert de provincie advisering aan gemeenten. Beleidsmedewerker Monique van Kempen vertelt over de aanpak.

Vertrekkend programmamanager Karin Blaauw: ‘Balanceren tussen ambitie en haalbaarheid’

KarinBlaauwJaarcongresSLA2022

Na vier jaar als programmamanager van het Schone Lucht Akkoord stapt Karin Blaauw over naar een ander milieucompartiment. Ze gaat per 1 februari bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag als programmamanager Bodem en Ondergrond. ‘Tevreden achterover leunen is nu funest.’

Nieuwe indicator ultrafijnstof

Ultrafijnstof_CLO

In het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) is een nieuwe indicator over ultrafijnstof (UFP) opgenomen. De kennis over UFP is nog beperkt. Maar zoals het CLO laat zien, worden er stappen gezet op weg naar een aanpak voor UFP in de toekomst.

Participatiegids Schone Lucht Akkoord

De SLA-participatiegids biedt praktische handvaten voor hoe overheden participatie kunnen inzetten. De gids beschrijft wat participatie is, welke motieven ervoor zijn en welke randvoorwaarden gelden.

Vind de beste sensoren en analysetools voor burgermeetnetten

DataAnalyseTools

Wat zijn op dit moment de beste sensoren waarmee burgers de luchtkwaliteit kunnen meten? En hoe kun je die data het best analyseren?

Reviewrapport Gotenburg Protocol

In december 2022 heeft het UNECE Luchtverdrag het reviewrapport van het Gotenburg Protocol vastgesteld. De boodschap: voorkom schade aan gezondheid, ecosystemen en voedselproductie door verdere emissiereducties.

Vooraankondiging Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

Voor provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend opent 1 april een nieuwe tranche van de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord.

Agenda

Bijeenkomst burgerparticipatie binnen het Schone Lucht Akkoord

Hoe richt je een participatieproces het beste in? Aan de hand van het voorbeeld van burgermeetnetten bespreken we dit in de themagroep participatie op 2 februari 15:00-17:00. Dan worden ook twee nieuwe participatieproducten gepresenteerd. Medewerkers van alle deelnemende overheden aan het Schone Lucht Akkoord zijn van harte welkom.

Informatiebijeenkomst afspraken industrie

Aan de slag met de SLA-doelstellingen voor de industrie? Maak tijdens de digitale bijeenkomst op 20 maart 2023 kennis met de hulpmiddelen om het werken hieraan te vergemakkelijken! De bijeenkomst is bedoeld voor managers en medewerkers van provincies, gemeenten en omgevingsdiensten die meer willen weten over de industrie-afspraken in het Schone Lucht Akkoord. De bijeenkomst is van van 14.00 - 16.00 uur.

Webinars monitoring luchtkwaliteit

Monitoren van de luchtkwaliteit, in 2023 wordt dat ook gevraagd aan alle SLA-deelnemers. Daarom organiseren we binnenkort 2 webinars:

  • 6 maart 2023 over wegverkeer
  • 20 april 2023 over veehouderijen

Collega's die nieuw zijn of hun geheugen willen opfrissen zijn welkom!