Nieuwsbrief 42

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 19 december 2023

Dashboard voortgang vernieuwd

dashboard plaatje

Uit de nieuwste cijfers van het dashboard en de bijbehorende voortgangsrapportage van Rijkswaterstaat Leefomgeving blijkt dat 34 procent van de vaste maatregelen in het Schone Lucht Akkoord in uitvoering is. De aanvullende maatregelen zijn voor ruim de helft in uitvoering.

Het dashboard is vernieuwd. Je kunt nu per thema of per SLA-deelnemer de voortgang van de uitvoering van maatregelen bekijken.

Gouda bundelt informatie verkeerscirculatieplan met hulp van SpUk

Gouda VVV_Korte_Tiendeweg_nog iets kleiner 2

De gemeente Gouda bundelt alle projecten rondom mobiliteit sinds dit jaar op 1 website. Om inwoners op de hoogte te houden, begrip te kweken en hun gedrag te veranderen. De website is voor de helft betaald met SpUk-subsidie.

Capelle aan den IJssel nieuwste toegetreden gemeente

Gemeente Capelle aan den IJssel doet per 20 november mee aan het Schone Lucht Akkoord. Ook de gemeente Sittard-Geleen is eerder dit jaar toegetreden.

E-learning luchtwassers aangepast aan Omgevingswet

Luchtwasser

De e-learning over luchtwassers is aangepast. Nieuwe regels uit de Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2024 geldt, zijn erin verwerkt. In deze e-learning leren deelnemers in ongeveer een uur over de werking van luchtwassers, de verschillende typen en de belangrijkste regels waarop bij het toezicht wordt gecontroleerd. De e-learning is bedoeld voor toezichthouders en veehouders.

Toegekende SpUk-projecten 2023

Het totale budget voor de Specifieke Uitkering van het Schone Lucht Akkoord is dit jaar toegekend. In het bijgevoegde overzicht zie je welke projecten dit jaar geld hebben gekregen.

Groningers kunnen nu houtrookoverlast melden via Hinderapp

hinderapp-groningen_smal

Inwoners van de provincie Groningen kunnen sinds eind november overlast van houtrook melden in de Hinderapp. Van die mogelijkheid werd direct al gebruik gemaakt, vooral in Groningen-stad. De provincie wil houtrookoverlast graag monitoren. Als er pieklocaties zijn in de meldingen, gaat ze daarover met de gemeenten in gesprek.

Samen snuffelfiets-sensoren inkopen

Snuffelfietsen

Door met zoveel mogelijk SLA-deelnemers gezamenlijk sensoren te bestellen voor Snuffelfietsen, kunnen we de ordergrens van 1.000 stuks halen. Dit minimumaantal is nodig omdat deze sensoren nieuw zijn en speciaal voor het Snuffelfietsproject ontwikkeld; ze zijn niet zomaar in kleinere aantallen beschikbaar.

De Snuffelfiets is een innovatief concept waarbij leerlingen een sensor op hun fiets plaatsen en zo de hele route die ze fietsen – bijvoorbeeld naar en van school - de fijnstofconcentratie meten. Het Schone Lucht Akkoord werkt voor dit project samen met GLOBE Nederland.

Je kunt tot uiterlijk 1 maart meedoen met de Snuffelfiets-sensorenactie. Vraag daarvoor bij Globe Nederland een gespecialiseerde offerte op.

Handige leidraad aanbesteding schone, emissieloze bouwprojecten

Er is een praktische leidraad beschikbaar om de emissie-eisen uit de Routekaart SEB op te nemen in de aanbestedingsstukken. De toegankelijke leidraad verlaagt de drempel voor gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers in de bouw om opdrachten te verstrekken die bijdragen aan schoon en emissieloos bouwen.  Ook handig voor gemeenten die (nog) niet mee doen aan het convenant SEB maar wel schoon willen aanbesteden.

Tentoonstelling 'Schone lucht? Akkoord!' in Maastricht

Tentoonstelling kinderen Maastricht

In het Centre Céramique in Maastricht kun je de tentoonstelling 'Schone lucht? Akkoord!' ontdekken, ontwikkeld voor en door kinderen. Het gaat om een interactieve ervaring waarbij je zelf van alles kunt ontdekken over luchtkwaliteit en het belang van schone lucht voor mens en natuur.

Terugblik webinar Regionaal samenwerken voor schonere lucht

Regionale samenwerking aanpakken onder het Schone Lucht Akkoord, met als voorbeeld Noord-Brabant. De essentie? Leer vooral veel van elkaar, gebruik de informatie die er al ligt en maak gebruik van de extra’s die het Schone Lucht Akkoord biedt.

Terugblik Clean Air Forum

clean-air-forum_smal

De lopende herziening van de EU-regels voor luchtkwaliteit. De update van de European Air Quality Index, waarmee EU-burgers makkelijk informatie kunnen vinden over luchtkwaliteit. De nieuwe Urban PM2.5 Atlas, die voor 150 steden in de EU de bronnen van luchtverontreiniging in kaart brengt en zo steden helpt bij het ontwerpen van luchtkwaliteitsplannen. Dat en veel meer kwam aan bod tijdens het vierde EU Clean Air Forum eind november.

Besluitvormers uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de onderzoekswereld en overheidsinstanties concentreerden zich op de vraag hoe luchtverontreiniging verder kan worden verminderd en voorkomen.

Subsidies voor elektrificatie binnenvaart

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft verschillende subsidieregelingen om de binnenvaart te elektrificeren. De tijdelijke subsidieregeling elektrificatie binnenvaartschepen 2023-2027 is tot 28 februari 2024 opengesteld en zal daarna in 2024 nog 2 keer open gaan. Deze regeling is bedoeld om schepen volledig elektrisch te laten varen volgens het Zero-Emission-Services-model met verwisselbare batterijcontainers.

Provincie Zuid-Holland stimuleert elektrificatie particuliere boten

Particuliere booteigenaren die de fossiel aangedreven binnenboordmotor van hun boot willen vervangen door een elektrische inbouwmotor, kunnen tot 4.000 euro subsidie krijgen van de provincie Zuid-Holland. Het gaat om boten met een vaste ligplaats in Zuid-Holland. De provincie trekt er in totaal 100.000 euro voor uit en de regeling staat tot en met 31 mei 2024 open.