Projecten 2023

Projecten die in 2023 een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord hebben ontvangen.

Industrie

 • Vervolgwerkzaamheden juridische ondersteuning scherper vergunnen Industrie, provincie Groningen
 • Actualiteitstoetsen milieuvergunningen, Beuningen

Binnenvaart en havens

 • Gebiedsgerichte aanpak Beatrixhaven, Maastricht
 • Walstroom Loven, Tilburg
 • Laadinfrastructuur Emissievrije Veren op het IJ, Amsterdam
 • Walstroom, provincie Zeeland
 • Electrische voetveren, Oss
 • Quickscan Kooyhaven voor het realiseren van nieuwe walstroomstroomlocaties, Papendrecht
 • Elektrificeren vloot havendienst, gemeente Utrecht

Mobiele werktuigen

 • Zero emissie onderhoud Blauwe Golven, Arnhem
 • Early Bird Power, Leiden
 • Afwegingskader Laden Mobiele Werktuigen, Amsterdam
 • Emissie arm aanbestedingssysteem, Eindhoven

Houtstook

 • Terugdringen van houtstook en bijgaande overlast door verleiding met subsidieregeling in de gemeente, Heusden
 • Subsidieregeling verwijderen houtkachels en toepassen filters, Land van Cuijk
 • Pilot verwijderen rookgaskanaal, Beuningen
 • Subsidie vermindering houtstook, Vlaardingen
 • Houtstook Metingen: Monitoring bijdrage houtrook aan roet en fijn stof concentraties, Amsterdam
 • Subsidieregeling rookkanaal definitief onbruikbaar maken of verwijderen, Ede
 • Subsidieregeling verwijdering rookkanalen Amsterdam Centrum en IJburg 2024-2025, Amsterdam
 • Subsidieregeling voor het verwijderen van kachels en rookkanalen, Horst aan de Maas
 • Verwijderen houtrookkanalen, Nijmegen
 • Pilot IJmond Houtrook, Velsen

Landbouw

 • Regionale pilot scherper vergunnen, Ede

Participatie en citizen science

 • Emissiereductie huishoudens warmtetransitie, Maastricht
 • Visieontwikkeling en luchtmaatregelenonderzoek (tbv emissieverlaging), gemeente Utrecht
 • Dashboard Resultaten Meetnet, Eindhoven
 • Vuurwerk in Eindhoven, Eindhoven
 • CleanAirGrid, gemeente Utrecht
 • Meetnetwerk burgerparticipatie gemeentebreed, Land van Cuijk
 • Fijnstofcampagne op Voortgezet Onderwijs, Eindhoven
 • Satelliet gebaseerde luchtkwaliteitsmonitoring in combinatie met kunstmatige intelligentie, Helmond
 • Participatieproject Hollandse Luchten 2023, Noord-Holland
 • Verfraaiing Meetstations, Eindhoven
 • Luchtkwaliteit Tilburg Sensormeting Fijnstof, Tilburg
 • Luchtkwaliteitsmeetnet Flevoland, provincie Flevoland

Mobiliteit

 • Gebiedsgerichte Toepassing Laadpleinen, Eindhoven
 • Netwerk en Stimuleringscampagne Deelmobiliteit, Eindhoven
 • Strategie Handhaving en Monitoring Nul-Emissiezone, Eindhoven
 • Communicatieaanpak gedragsverandering mobiliteit, Breda
 • Aanschaf subsidie ZE voertuigen voor taxiondernemers, Rotterdam
 • Luchtmotor inzamelvoertuigen afvalstoffendienst, ’s Hertogenbosch
 • Sloopregeling brommers en scooters, Arnhem
 • Stadshaltes voor schoon goederenvervoer over water, gemeente Utrecht
 • Sloop- en Omruilregeling Brommers en Scooters 2025 en 2026, Eindhoven
 • Omruilregeling, Den Haag