Eenvoudige meetapparatuur of sensoren

Eenvoudige meetapparatuur maakt het werk van toezichthouders makkelijker. Voorbeelden zijn warmtecamera, roetinstrument, roetsensor en vochtmeter. Deze meetapparatuur geeft een indicatie van de overlast door houtstook.

Warmtecamera

Warmtecamera’s kunnen gebruikt worden om bronnen te detecteren en de uitstroomtemperatuur te meten. Er zijn IR-meters (infrarood) van circa 1000 euro die geschikt zijn voor dit doel.

Het is een makkelijke/toegankelijke techniek die toezichthouders (dus geen meetdeskundigen) kunnen inzetten. Er zijn meerdere leveranciers die apparaten kunnen leveren. Er zijn nog weinig gemeenten die ervaring hebben opgedaan met particuliere houtstookbronnen opsporen met IR-camera’s.

Meten van roet

Uit het Samenwerking houtrookonderzoek van RIVM is gebleken dat roet gemeten kan worden. Er is ook onderzocht of andere stoffen dan roet en andere instrumenten gebruikt kunnen worden om houtrook te meten. Fijnstof, ultrafijn stof en koolmonoxide komen ook vrij bij houtverbranding. Deze stoffen zijn ook detecteerbaar als er houtrook aanwezig is in de lucht, maar geen van deze stoffen kan op zichzelf staand gebruikt worden als eenduidige indicator voor houtrook. Ze worden namelijk ook beïnvloed door andere bronnen (zoals verkeer).

Middenklasse roetinstrument en roetsensor

Het middenklasse roetinstrument (MA200) en de bij TNO in ontwikkeling zijnde roetsensor zijn goedkopere en kleinere instrumenten, en daardoor makkelijker te verplaatsen. Beide instrumenten zijn dan ook in de praktijk beter inzetbaar dan de roetmonitor. Het MA200 ende  roetsensor zijn veelbelovende manieren om houtrook te kunnen meten, maar ze zijn nog in ontwikkeling.

Vochtmeter

Een vochtmeter meet het vochtpercentage in het brandhout. Als het hout te veel vocht bevat (meer dan 15-20%), komt er veel rook vrij bij de verbranding. Een vochtmeter kan door iedereen gebruikt worden op het gekloofde hout. Voordat het vochtpercentage wordt afgelezen, moet het hout vers gekloofd worden. De vochtmeter bestaat uit 2 pinnen die in het hout gestoken worden. De pinnen moeten overdwars in het hout gestoken worden. De vochtmeter leest dan het vochtpercentage. Op internet zijn ook diverse filmpjes te vinden over het gebruik van een vochtmeter.