Absoluut verbod op het stoken van hout

Als gemeente kunt een ‘absoluut’ verbod stellen op het gebruik van houtkachels of andere producten.

Dit kan ook gelden voor een bepaalde wijk of een bepaald type houtstook. Bijvoorbeeld een verbod op vuurkorven of open haarden. Daarbinnen gelden dan in principe geen uitzonderingen. Dit is zeker een optie als de luchtkwaliteit in een gebied al relatief slecht is.

Als het gaat om bestaande woonwijken, dan ligt het voor de hand om overgangsrecht of een compensatieregeling aan te bieden.