Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord -16 Thema houtstook

BannerHoutstapel

Speciale nieuwsbrief van het Schone Lucht Akkoord over het thema houtstook.

Met handige hulpmiddelen voor gemeenten en provincies, actuele weetjes en de stand van zaken van verschillende punten uit de uitvoeringsagenda, zoals de pilot houtstookarme/ houtstookvrije wijken.

4 november 2021

Voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022 beschikbaar

Houtkachel of open haard 1

Gemeenten kunnen vanaf nu het voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022 downloaden. Het is vrij te gebruiken op de eigen website en voor de pers.

Wanneer houtvuur? Stookwijzer en stookalert

StookwijzerVandaag

De Stookwijzer en het stookalert geven allebei advies over wanneer je een houtvuur beter uit kunt laten. De twee hulpmiddelen kunnen helpen om overlast voor de leefomgeving te beperken.

Routewijzer houtstook en overlast; nieuw stappenplan

Hoe beoordeel je als gemeente of houtstook overlast geeft? De themagroep houtstook van het SLA gaat het stappenplan dat hiervoor bestaat actualiseren, zodat het beter aansluit bij de praktijk. Het nieuwe stappenplan heet Routewijzer houtstook en overlast.

Wijkverpleegkundige wil duidelijkheid over houtrook

Uitleg2_CHARRED

Wat doet het precies met je gezondheid als je houtrook inademt? Met  Samenwerking Houtrookonderzoek willen de onderzoekers de relatie tussen blootstelling aan houtrook en gezondheidsklachten blootleggen. Hilène Richel, wijkverpleegkundige van beroep en 1 van de bewoners die meedeed aan het onderzoek. ‘Hoog tijd dat dit wordt uitgezocht. Buren zouden klachten over houtrook serieuzer moeten nemen.’

Hoe staat het ervoor met houtstookarme wijken?

Utrecht 210146 Houtstook

De gemeenten Helmond, Utrecht en Nijmegen doen mee aan de pilot houtstookarme/ houtstookvrije wijken. Hierin onderzoeken ze welk pakket van maatregelen het meest adequaat is om een woonwijk vrij van houtrook te houden. Of dat in elk geval zorgt voor zo min mogelijk (overlast van) houtrook. Minder rook van houtvuur draagt bij aan minder schadelijke gezondheidseffecten.

Elke gemeente geeft een eigen invulling aan de pilot. Lees hoe ze het doen in Helmond en Utrecht. Nijmegen komt aan bod in een volgende nieuwsbrief.
We delen de resultaten van de pilot houtstookvrije/houtstookarme wijken via de samenwerkruimte onder het thema Houtstook van particuliere huishoudens.

Gedrag veranderen bij houtstokers

IenW02082021TDF304

Wat kun je doen bij houtstookoverlast? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft tools en trainingen die toezichthouders en handhavers helpen. Het gaat onder meer om beïnvloedingstechnieken, gesprekstechnieken en analyse van de doelgroep.

Storingen Stookwijzer verholpen

U kunt de Stookwijzer weer gebruiken. In de afgelopen periode heeft de Stookwijzer twee storingen gehad. Inmiddels zijn de storingen verholpen en werkt alles weer correct.

Agenda

9 december 9:30-11:00 uur, Bijeenkomst themagroep houtstook SLA. Voor deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord. (inlog nodig)