Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 18

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord, 21 december 2021.

Teller op 100

In de laatste maanden van het jaar tekende weer een aantal gemeenten het Schone Lucht Akkoord. Amstelveen, Beuningen, Rheden, Culemborg, Deurne en Vlaardingen zijn de meest recente toetreders van het SLA. De teller staat sinds 14 december op 100 deelnemers.

Verkenning collectieve deelname Zuidoost-Brabant

Regio zuidoost Brabant_Metropoolregio Eindhoven

Gemeente Deurne nam het initiatief om voor de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant op een rij te zetten wat aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord betekent voor een gemeente, hoe een regionale aanpak praktisch kan worden georganiseerd en wat de plus- en minpunten zijn. Het leverde een eerlijk en praktisch beeld op. De verkenning resulteerde weliswaar nog niet in een collectief, maar er is wel nauwere samenwerking tussen gemeenten in de regio ontstaan om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Milieuzone voor mobiele werktuigen in Utrecht

Gemeente Utrecht doet onderzoek naar emissiereductie bij bouwwerktuigen. Het is een van de maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Beleidsadviseur Wiet Baggen en projectmanager Viola Salemans benoemen hobbels die ze tegenkomen en ze vertellen wat ze aan het SLA-samenwerkingsverband hebben om de doelen te bereiken.

Intelligente verkeerslichten voor vrachtverkeer Breda

Ettensebaan Breda

In Breda krijgen vrachtwagens waar mogelijk voorrang bij verkeerslichten rondom bedrijventerreinen. Adviseur mobiliteit Erik van Holten: ‘We geven ze net iets meer comfort. Het levert op het oog misschien weinig op, maar als je het optelt per jaar, helpt het toch fundamenteel.’ Het scheelt onder meer in de CO2-uitstoot.

Stand van zaken SLA na tweede jaar

De bijeenkomst op 2 december 2021 voor alle SLA-deelnemers bulkte van de geslaagde praktijkvoorbeelden. Van ventilatie in klaslokalen tot een e-learning over luchtwassers. In presentaties van 5 tot 10 minuten met af en toe een quiz als intermezzo kregen de circa 130 deelnemers aan de online bijeenkomst in rap tempo een goed beeld van de stand van zaken van het SLA na het tweede jaar van het akkoord en een korte vooruitblik.

Extra emissiereductie bereiken bij veehouders

koeien_in_stal

Wat zijn de mogelijkheden om bij veehouderijen meer emissiereductie te bereiken dan wat minimaal moet? Het rapport ‘Juridische mogelijkheden om te komen tot scherper vergunnen in de veehouderij-branche’ gaat hierop in. Met name omdat bij gemeenten de wens leeft om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

Hulpmiddelen voor vaststellen emissie-eisen in vergunningen

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) zijn twee nieuwe oplegnotities gepubliceerd: De eerste gaat over de chemische sector. De tweede over de voedingsmiddelenindustrie. Eerder zijn ook oplegnotities voor stookinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties gepubliceerd.

Vergunningverleners kunnen dankzij de informatie in deze oplegnotities beter bepalen wat de grenswaarde voor het uitstoten van luchtverontreinigende stoffen zou moeten zijn. In het SLA is afgesproken om zo laag mogelijk te vergunnen, binnen de grenzen van wat haalbaar is.

Bestuurdersbijeenkomst uitgesteld

De bestuurdersbijeenkomst van 13 januari 2022 wordt uitgesteld.  Daar zijn twee redenen voor:

  • De nieuwe staatssecretaris is begin januari net aan de slag.
  • De bestuurders van gemeenten zullen nog maar kort in functie zijn tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Genoeg redenen om de bestuurdersbijeenkomst te verplaatsen naar een moment dat de staatssecretaris en de nieuwe wethouders ingewerkt zijn. Een nieuwe datum volgt snel.

Bijeenkomsten

Om alvast in je agenda te zetten: