Actualisatie van de uitvoeringsagenda 2021-2023

In maart 2023 is de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord geactualiseerd.

Belangrijkste wijzigingen in 2022 waren het toevoegen van een aantal pilots, de verdere invulling van de themagroep mobiliteit en bij mobiele werktuigen de samenhang met Schoon en Emissieloos Bouwen. In de versie van 2023 is alleen bijlage 1 aangevuld.

Bekijk de geactualiseerde uitvoeringsagenda (pdf, 1.4 MB).