Actualisatie van de uitvoeringsagenda 2021-2023

In maart 2023 is de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord geactualiseerd.

Belangrijkste wijzigingen in 2022 waren het toevoegen van een aantal pilots, de verdere invulling van de themagroep mobiliteit en bij mobiele werktuigen de samenhang met Schoon en Emissieloos Bouwen. In de versie van 2023 is alleen bijlage 1 aangevuld.

De stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord heeft besloten dat deze Uitvoeringsagenda blijft gelden totdat de nieuwe Uitvoeringsagenda in de loop van 2024 wordt gepubliceerd.

Bekijk de geactualiseerde uitvoeringsagenda (pdf, 1.4 MB).