Kennis over gedragsverandering bij interventies en maatregelen

Draagvlak is nodig om de maatregelen en gedragsverandering van de burgers voor elkaar te krijgen. Welke middelen kunnen op lokaal niveau worden ingezet om voor deze noodzakelijke gedragsverandering te zorgen.

Kennisvragen

Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor gedragsveranderingen om (lokale) interventies en maatregelen tot een succes te maken. Wat zijn de factoren die gedragsveranderingen kunnen belemmeren en bevorderen. En welke communicatie-instrumenten kunnen hier voor worden ingezet.

Deze kennisvraag is onderdeel van het deelonderwerp 'Luchtkwaliteit en maatschappij'.

Aangrijpingspunten voor het luchtbeleid

De effectiviteit van beleid wordt mede bepaald door grote complexe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de woningbouw, klimaatverandering en -adaptatie. Verandering van de landbouw en de vergrijzing. Voor de uitvoering van beleid is het noodzakelijk dat er draagvlak bestaat voor de maatregelen bij de partijen die door de maatregelen worden geraakt of juist beschermd.

Citizen Science kan een belangrijke rol spelen in participatie en draagvlak. Door inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in staat te stellen om zelf te meten, krijgen zij beter inzicht in de luchtkwaliteit in hun omgeving en de bijdrage hieraan van verschillende bronnen.

Beoogde resultaten kennisvraag

Voor draagvlak van beleidskeuzes en maatregelen is specifieke communicatie nodig die aansluit op de doelgroep. Welke instrumenten kunnen hiervoor worden ingezet. Daarbij is het in elk geval nodig om aandacht te besteden aan (laagdrempelige) communicatiemiddelen die aansluiten bij de informatiebehoefte van de burger.

Naast draagvlak is voor veel maatregelen een daadwerkelijke gedragsverandering van de burgers nodig, bijvoorbeeld ander stookgedrag van houtkachels. Welke middelen kunnen op lokaal niveau worden ingezet om een daadwerkelijke voor gedragsverandering te zorgen.

Citizen Science

Welke rol kan Citizen Science spelen in de noodzakelijke veranderingen van het gedrag om de maatregelen uit het schone Lucht Akkoord tot een succes te maken.

Overlap met andere kennisvragen

In de uitwerking van deze kennisvraag is er mogelijk overlap met de kennisvragen Effectiviteit van lokale maatregelen en Inzichtelijk maken van (lokale) informatie.

Meer informatie: