Luchtkwaliteit in het binnenmilieu

In het Schone Lucht Akkoord ligt de nadruk op verbetering van luchtkwaliteit in de buitenruimte. De inspanningen van het Schone Lucht Akkoord kunnen ook bijdragen aan een gezond binnenmilieu.

Kennisvragen

Wat is het effect van de luchtkwaliteit in de lokale leefomgeving (buiten) op het binnenmilieu en met welke maatregelen kan er nog additionele gezondheidswinst worden gerealiseerd.

Deze kennisvraag is onderdeel van het deelonderwerp 'Luchtkwaliteit in de ruimtelijke context'.

Aangrijpingspunten voor het luchtbeleid

Het Schone Lucht Akkoord richt zich op de luchtkwaliteit in de (openbare) buitenruimte. Een goed binnenmilieu draagt ook bij aan een goede gezondheid. Met name voor gevoelige groepen zoals kinderen en ouderen is dit belangrijk. Dit wordt ook onderkend door de EU en is beschreven in de EU-onderzoeksagenda voor de leefomgeving, klimaat en gezondheid. De EU-onderzoeksagenda geeft aan dat de leefomgeving van het kind van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling, specifiek voor het voorkomen van allergieën en stofwisselingsziekte en van invloed is op de mentale gezondheid van (jonge) kinderen.

Beoogde resultaten kennisvraag

Het beoogde resultaat van de kennisvraag is om de omvang van de blootstelling en gezondheidseffecten die binnenshuis plaatsvindt door toedoen van de aanwezige luchtverontreinigend componenten uit de buitenruimte in kaart te brengen. Ook het beschrijven welke maatregelen een positieve bijdragen kunnen leveren aan een goed binnenmilieu hoort hier bij. Voorbeelden zijn de rol van ventilatie en ventilatiemogelijkheden in woningen.

Deze kennisvraag gaat niet over mogelijk aanwezige emissiebronnen in het binnenmilieu. Ook niet over maatregelen om de emissies daarvan te verlagen, omdat dit niet tot de reikwijde van het Schone Lucht Akkoord wordt gerekend.

Meer informatie